Εκπαιδευτικές εφαρμογές του Διαδικτύου

Θα εξετάσουμε τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του διαδικτύου από δυο απόψεις:

(α) Ως μέσο για πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών.

(β) Ως χώρο υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

(α) Το διαδίκτυο ως μέσο πληροφόρησης

Πρόσφατες πληροφορίες σε θέματα επικαιρότητας από όλα τα μέρη του κόσμου. Χάρτες, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες είναι προσιτές μέσω του διαδικτύου.

Εθνικές και πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες σε Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Ελλάδα.

Το διαδίκτυο μπορεί να ενισχύσει τη διδασκαλία μέσα στην σχολική τάξη, προσφέροντας πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν μπορούν να είναι άμεσα διαθέσιμες στους μαθητές. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις. (¨http://www.hol.gr/wm) (http://wwwnhm.ac.uk)

Προσφέρετε η δυνατότητα για απ΄ ευθείας σύνδεση με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Από τα κέντρα αυτά οι μαθητές μπορούν να ζητήσουν και να πάρουν βοηθητικό υλικό, για να το χρησιμοποιήσουν σε κάποιες εργασίες τους.

Μια άλλη πλευρά της χρήσης του διαδικτύου είναι ότι λειτουργεί ως ένα κοινωνικό περιβάλλον μάθησης. Παρέχει λοιπόν τις δυνατότητες πρόσβασης σε κυβερνητικές αναφορές, κρατικές υπηρεσίες και οικονομικές πληροφορίες.

(http://www.mpa.gr/voulh) (http://www.allcy.com) (http://www.in.gr)

(β) Το διαδίκτυο ως χώρος υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Η παραδοσιακή τάξη μπορεί να αλλάξει και να πάρει μια νέα διάσταση, καθώς μας δύνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε με πιο ελκυστικό τρόπο δραστηριότητες στην τάξη ή μεταξύ των σχολείων.

Προγράμματα στα πλαίσια σχολικής τάξης

 • Ανάθεση ομαδικών εργασιών με την αξιοποίηση του διδικτύου. Κάθε ομάδα μπορεί να καλύψει μια διαφορετική πτυχή του θέματος και να ακολουθήσει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας από κάθε ομάδα. Στη συνέχεια τα συμπεράσματα μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη άλλα και στο διαδίκτυο, αφού οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν σήμερα τις δικές τους ιστοσελίδες. Μπορούν έτσι να παρουσιάσουν το υλικό τους και τις εργασίες τους, όχι μόνο στα στενά πλαίσια του σχολείου, αλλά σε ένα παγκόσμιο επίπεδο.
 • Τέτοιες εργασίες δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και στη δημιουργία νέων ιδεών.
 • Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εφαρμόσέι μια άλλη μέθοδο παρουσίασης του διδακτικού υλικού, ενισχυτικής φύσεως. Μπορεί έτσι να παρουσιάζει τις σημειώσεις του ή να δίνει επί πλέον πληροφορίες και να συμπληρώνει έτσι τον τρόπο διδασκαλίας του.
 • Μια άλλη δυνατότητα του διαδικτύου, είναι η διάθεση της διδαχθείσας ύλης σε παιδιά που απουσιάζουν, αφού μπορούν τα παιδιά αυτά να τυπώσουν τις σημειώσεις τους όποτε αυτοί επιθυμούν. Είναι επίσης χρήσιμο όταν ο καθηγητής απουσιάζει.
 • Το e-mail, μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία μαθητή και εκπαιδευτικού με τη δημιουργία μιας αμφίδρομης ασύγχρονής γραμμής επικοινωνίας. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό για μια πιο προσωπική και εξατομικευμένη επαφή με τους μαθητές του. Έρευνες που έγιναν στο παν/μιο της Καλιφόρνιας για το ρόλο του e-mail στη μαθησιακή διδασκαλία, έδειξε ότι οι τεχνικές αυτές έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν μια σειρά από πρακτικά προβλήματα που αφορούν στη διάθεση περαιτέρω πληροφοριών στους μαθητές και στην παροχή ενισχυτικής φύσεως διδακτικού υλικού.
 • Πέρα από τις αναμφίβολα σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο στο χώρο της εκπαίδευσης, πρέπει να αναφέρομε και τις δυσκολίες που υπάρχουν, προκειμένου αυτές οι δυνατότητες να γίνουν πράξη.

  Προβλήματα

  1.Δυσκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ώρες αιχμής.

  2.στοσελίδες που έχουν αλλάξει διεύθυνση.

  3.Έλεγχος της εγκυρότητας των παρεχομένων πληροφοριών.

  4.Έλλειψη χρόνου από πλευράς καθηγητών για την οργάνωση κάποιου προγράμματος.

  5.Η πλειονότητα των ιστοσελίδων είναι στα Αγγλικά.

  6.Ο κίνδυνος αποπροσανατολισμού του χρήστη από το στόχο του κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο, λόγω της πληθώρας των διασυνδεομένων πληροφοριών.

  7.Η ύπαρξη ιστοσελίδων ακατάλληλων για τους μαθητές.