ΒΙΒΛΙΑ

 

Βιβλία / Σημειώσεις:

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Α΄ Ενιαίου Λυκείου
ISBN: 99963-0-4366-6

Το Ολοκληρωμένο Βιβλίο Διδασκαλίας ECDL (Βοήθημα για τον Εκπαιδευτή)
ISBN: 9963-8880-0-3

Πολυμέσα Δίκτυα
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
ISBN 960-7251-24-5

Πληροφορική Γυμνασίου
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
ISBN 960-817 1-25 -3

Σημειώσεις από το σεμινάριο της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic

Ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής σε Προγραμματιστικό περιβάλλον ΟΕΔΒ - βιβλίο μαθητή - Γ΄ Ενιαίου λυκείου (Τεχνολογικής κατεύθυνσης) - ISBN ;;; .

Ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής σε Προγραμματιστικό περιβάλλον ΟΕΔΒ - τετράδιο μαθητή - Γ΄ Ενιαίου λυκείου (Τεχνολογικής κατεύθυνσης) - ISBN 960-06-1148-3

Τεχνολογία Πολυμέσων - ΙΩΝ
ISBN 960-405-975

Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών ΟΕΔΒ