Ζητούνται Επειγόντως - Wanted

Στην σελίδα αυτή ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει βοήθεια όσον αφορά τα πιο κάτω:

Εκπαιδευτικό υλικό , Σχέδια μαθήματος , Ηλεκτρονικά Έντυπα (Φόρμες) , Βιβλία , Σημειώσεις και άλλα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας

Ζητούνται - Wanted

1. Σημειώσεις , παρουσιάσεις ή και βιβλία για την ασφάλεια των εργαστηρίων.

2. Παρουσιάσεις ή και βιβλία οσον αφορά το θέμα του Επαγγελματισμού.