Γεωπονίας - Acriculture

 

Α΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

A

ΚΛΑΔΟΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

A1-M 1

Έδαφος – φυτό – Θρέψη

3

A1-M 2

Υδραυλική – Αρδεύσεις

2

A1-M 3

Εισαγωγή στη Γεωργία και τη Λαχανοκομία

3

A1-M 4

Ανθοκομία – Κηποτεχνία

2

A1-M 5

Φυτοπροστασία

2

A1-M 6

Γεωργική Μηχανολογία

2

A1-M 7

Εργαστηριακές Ασκήσεις Κλάδου Γεωπονίας

4

 

 

Β΄ ΈΤΟΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

A

ΚΛΑΔΟΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

AH2-M1

Έδαφος – Φυτό – Θρέψη

1

AH2-M2

Υδραυλική – Αρδεύσεις

1

AH2-M3

Εισαγωγή στη Γεωργία και τη Λαχανοκομία

2

AH2-M4

Ανθοκομία – Κηποτεχνία

2

AH2-M5

Φυτοπροστασία

1

AH2-M6

Συγκομιδή και Μετασυλλεκτική Διαχείριση

2

AH2-M7

Γεωργική Μηχανολογία

2

AH2-M8

Διαχείριση Γεωργικής Εκμετάλλευσης

1

AH2-M9

Εργαστηριακές Ασκήσεις Κλάδου Γεωπονίας

4

 

Γ΄ ΈΤΟΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

Α

ΚΛΑΔΟΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΗ3-Μ1

Εισαγωγή στη Γεωργία και τη Λαχανοκομία

1

ΑΗ3-Μ2

Ανθοκομία – Κηποτεχνία

2

ΑΗ3-Μ3

Φυτοπροστασία

1

ΑΗ3-Μ4

Συγκομιδή και Μετασυλλεκτική Διαχείριση

1

ΑΗ3-Μ5

Διαχείριση Γεωργικής Εκμετάλλευσης

1

ΑΗ3-Μ6

Εργαστηριακές Ασκήσεις Κλάδου Γεωπονίας

4