Καλλιτεχνικών Σπουδών - Applied Arts

 

Α΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

TA

ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

TA1-Μ1

Ελεύθερο Σχέδιο

3

TA1-Μ2

Τεχνικό Σχέδιο

2

TA1-Μ3

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού

2

TA1-Μ4

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

2

TA1-Μ5

Εφαρμοσμένες Τέχνες

4

TA1-Μ6

Ιστορία της Τέχνης

2

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

A

ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

A1-Μ1

Ελεύθερο Σχέδιο

3

A1-Μ2

Τεχνικό Σχέδιο

3

A1-Μ3

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού

2

A1-Μ4

Εφαρμοσμένες Τέχνες

8

A1-Μ5

Ιστορία της Τέχνης

2

 

 

Β΄ ΈΤΟΣ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

TA

ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

TAG2-Μ1

Ελεύθερο Σχέδιο

4

TAG2-Μ2

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

2

TAG2-Μ3

Ιστορία του Ντιζάιν

1

TAG2-Μ4

Γραφικές Τέχνες

5

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

TAD2-Μ1

Ελεύθερο Σχέδιο

2

TAD2-Μ2

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

2

TAD2-Μ3

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

2

TAD2-Μ4

Ιστορία του Ντιζάιν

1

TAD2-Μ5

Διακοσμητική

5

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

A

ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

AG2-Μ1

Ελεύθερο Σχέδιο

4

AG2-Μ2

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

3

AG2-Μ3

Ιστορία του Ντιζάιν

1

AG2-Μ4

Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών

8

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

AD2-Μ1

Ελεύθερο Σχέδιο

3

AD2-Μ2

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

2

AD2-Μ3

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

3

AD2-Μ4

Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής

8

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ACP2-Μ1

Ελεύθερο Σχέδιο

3

ACP2-Μ2

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

3

ACP2-Μ3

Ιστορία της Κεραμικής Τέχνης

2

ACP2-Μ4

Τεχνολογία και Εργαστήρια Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής

8

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ – ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

AGS2-Μ1

Ιστορία του Κοσμήματος

1

AGS2-Μ2

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

2

AGS2-Μ3

Σχεδιασμός Κοσμήματος

3

AGS2-Μ4

Εργαστήρια Μεταλλοτεχνίας

2

AGS2-Μ5

Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας – Χρυσοχοΐας

8

 

 

Γ΄ ΈΤΟΣ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

TA

ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

TAG3-Μ1

Ελεύθερο Σχέδιο

4

TAG3-Μ2

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

2

TAG3-Μ3

Ιστορία του Ντιζάιν

1

TAG3-Μ4

Γραφικές Τέχνες

6

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

TAD3-Μ1

Ελεύθερο Σχέδιο

2

TAD3-Μ2

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

2

TAD3-Μ3

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

2

TAD3-Μ4

Ιστορία του Ντιζάιν

1

TAD3-Μ5

Διακοσμητική

6

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

A

ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

AG3-Μ1

Ελεύθερο Σχέδιο

2

AG3-Μ2

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

2

AG3-Μ3

Ιστορία του Ντιζάιν

1

AG3-Μ4

Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών

5

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

AD3-Μ 1

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

2

AD3-Μ 2

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

2

AD3-Μ 3

Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής

6

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ACP3-Μ1

Ελεύθερο Σχέδιο

2

ACP3-Μ2

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

2

ACP3-Μ 3

Τεχνολογία και Εργαστήρια Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής

6

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ – ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

AGS3-Μ1

Γεμμολογία

2

AGS3-Μ2

Φάκελος Εργασίας ( Portfolio )

2

AGS3-Μ3

Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας – Χρυσοχοΐας

6