Χημικής Τεχνολογίας - Chemical Technology

 

Α΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

TCT

ΚΛΑΔΟΣ: ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

TCT 1-Μ1

Γενική Χημεία

2

TCT 1-Μ2

Χημική Τεχνολογία Ι

5

TCT 1-Μ3

Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας

8

 

 

Β΄ ΈΤΟΣ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

TCT

ΚΛΑΔΟΣ: ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΧΗΜΕΙΟΥ

TCT 2-Μ1

Βιοχημεία

2

TCT 2-Μ2

Χημική Τεχνολογία ΙΙ – Ποιοτικός Έλεγχος

4

TCT 2-Μ3

Τεχνολογία Υλικών

2

TCT 2-Μ4

Ποσοτική Ανάλυση

4

 

 

Γ΄ ΈΤΟΣ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

TCT

ΚΛΑΔΟΣ: ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΧΗΜΕΙΟΥ

TCT 3-Μ1

Οργανική Χημεία

2

TCT 3-Μ2

Φυσικοχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης

6

TCT 3-Μ3

Ηλεκτροχημεία

3

TCT 3-Μ4

Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών

2