Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής - Civil Engineering - Architecture

 

Α΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

TC

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

TC1-Μ1

Τεχνικό Σχέδιο

3

TC1-Μ2

Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα

4

TC1-Μ3

Μηχανική και Κατασκευές

2

TC1-Μ4

Τοπογραφία

2

TC1-Μ5

Εργαστήρια Οικοδομικής

4

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

C

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

C1-Μ1

Τεχνικό Σχέδιο

3

C1-Μ2

Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα

4

C1-Μ3

Βασικά Στοιχεία Μηχανικής και Κατασκευών

2

C1-Μ4

Τοπογραφία

2

C1-Μ5

Εργαστήρια Οικοδομικής

7

 

 

Β΄ ΈΤΟΣ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

TC

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

TCE2-Μ1

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

3

TCE2-Μ2

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

1

TCE2-Μ3

Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα

2

TCE2-Μ4

Μηχανική και Κατασκευές

2

TCE2-M5

Τοπογραφία

2

TCE2-M6

Εργαστήρια Οικοδομικής

2

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

TCA2-Μ1

Ελεύθερο Σχέδιο

3

TCA2-Μ2

Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο

4

TCA2-Μ3

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

1

TCA2-Μ4

Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα

2

TCA2-M5

Μηχανική και Κατασκευές

2

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

TCL2-Μ1

Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο

3

TCL2-Μ2

Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα

2

TCL2-Μ3

Μηχανική και Κατασκευές

2

TCL2-Μ4

Τοπογραφία

2

TCL2-M5

Τοπογραφικές Αποτυπώσεις και Σχεδιάσεις

3

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

C

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ

CB2-Μ1

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

3

CB2-Μ2

Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα

3

CB2-Μ3

Τοπογραφία

2

CB2-Μ4

Εργαστήρια Οικοδομικής

7

CB2-Μ5

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

1

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

CLA2-Μ1

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

3

CLA2-Μ2

Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα

3

CLA2-Μ3

Τοπογραφία

2

CLA2-Μ4

Δοκιμές Υλικών

7

CLA2-Μ5

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

1

 

 

Γ΄ ΈΤΟΣ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

TC

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

TCE3-Μ1

Στατικό Σχέδιο

3

TCE3-Μ2

Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα

3

TCE3-Μ3

Μηχανική και Κατασκευές

3

TCE3-Μ4

Μετρήσεις Ποσοτήτων

4

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

TCA3-Μ1

Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο

3

TCA3-Μ2

Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Τεχνολογία

3

TCA3-Μ3

Μηχανική και Κατασκευές

3

TCA3-Μ4

Προοπτικό Σχέδιο/Μακέτα

3

TCA3-Μ5

Ιστορία της Τέχνης/Αρχιτεκτονικής

1

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

TCL3-Μ1

Μηχανική και Κατασκευές

3

TCL3-Μ2

Τοπογραφία

3

TCL3-Μ3

Τοπογραφικές Αποτυπώσεις και Σχεδιάσεις

3

TCL3-Μ4

Οδοποιία

2

TCL3-Μ5

Μετρήσεις Ποσοτήτων

2

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

C

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ

CB3-Μ1

Στατικό Σχέδιο

3

CB3-Μ2

Μετρήσεις Ποσοτήτων

4

CB3-Μ3

Εργαστήρια Οικοδομικής

3

 

ΠΒΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

CLA3-Μ1

Στατικό Σχέδιο

3

CLA3-Μ2

Μετρήσεις Ποσοτήτων

4

CLA3-Μ3

Δοκιμές Υλικών

3