Προχωρήστε μόνον εάν κατανοητέ τι είναι το Shareware & Freeware .

 Proceed only if you understand what is Shareware & Freeware

 

Shareware - Freeware - Demos – Evaluation copies

Να αναφέρουμε τους τύπους λογισμικών τους οποίους μπορούμε να κατεβάσουμε από το internet .

(Λογισμικά που υπάρχουν πάνω στο διαδίκτυο)

 1) Shareware - μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα αυτό και να το χρησιμοποιήσετε , δωρεάν για δοκιμή. Εάν αποφασίσετε να το κρατήσετε πρέπει να πληρώσετε κάποιο τέλος.

 2) Freeware - Αυτά τα προγράμματα μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα χρησιμοποιήσετε εντελώς δωρεάν.

Μπορείτε επίσης και να το διανέμετε και σε άλλους, φτάνει να δωθεί η ανάλογη πιστή στον δημιουργό της.

3) Demos - Είναι δοκιμαστικές εκδόσεις εμπορικού λογισμικού συνήθως με κάποιους πολλούς περιορισμούς.

4) Evaluation copies - αντίγραφα. Διαφέρουν απο το DEMO συνήθως σου δίνουν ολόκληρο το πακέτο λογισμικού, έχει όμως ημερομηνία, λήξης.

 

What is Shareware?

Shareware is a method of software distribution and marketing, and not a type of program. In fact, try-before-you-buy software has been discovered by traditional "shelfware" companies, and now, nearly every large software company provides some type of free trial version of their software.

What is Freeware?


Freeware refers to software that the software copyright owner gives away for free. They still own the copyright in the software and can establish the terms under which it can be used and distributed. Many freeware programs will include some information from the owner about how it can be used and any restrictions that may apply. You are legally bound to abide by any conditions the owner requires