Σχεδιαστών - Draftsmen

Α΄ ΈΤΟΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

DR

ΚΛΑΔΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

 

DR1-Μ1

Τεχνικό Σχέδιο

4

DR1-Μ2

Ελεύθερο Σχέδιο

3

DR1-Μ3

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

3

DR1-Μ4

Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα

5

DR1-Μ5

Βασικά Στοιχεία Τοπογραφίας/Τοπογραφικό Σχέδιο

3

 

Β΄ ΈΤΟΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

DR

ΚΛΑΔΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

DR2-Μ1

Αρχιτεκτονικό και Προοπτικό Σχέδιο/Διακόσμηση

3

DR2-Μ2

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας/Μηχανολογικό Σχέδιο

3

DR2-Μ3

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

2

DR2-Μ4

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

3

DR2-Μ5

Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα

3

DR2-Μ6

Οργάνωση Σχεδιαστηρίου

2

 

 

Γ΄ ΈΤΟΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

DR

ΚΛΑΔΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

DR3-Μ1

Αρχιτεκτονικό και Προοπτικό Σχέδιο/Διακόσμηση

4

DR3-Μ2

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

3

DR3-Μ3

Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα

3