Τίτλος Μονάδας ΨΕΠ Κωδική Ονομασία Σύνδεση
A’ Έτος
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ01_Ασφάλεια στη ξυλουργική βιομηχανία_2.0P17_A_01
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ02_Παράγοντες που συντελούν στην αντοχή και στερεότητα των συνδέσεων ξυλουργικής_2.0P17_A_02
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ03_Φυσιολογικές λειτουργίες των φύλλων και ο ρόλος που διαδραματίζουν τα δέντρα_2.0P17_A_03
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ04_Φυσιολογικές λειτουργίες των φύλλων και η παραγωγή ξυλείας από το δέντρο_2.0P17_A_04
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ05_Η δομή του ξύλου (Α΄ Μέρος)_2.0P17_A_05
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ06_Η δομή του ξύλου (Β΄ Μέρος)_2.0P17_A_06
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ07_Υλοτόμηση των δέντρων_2.0P17_A_07
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ08_Ακτινικός, εφαπτομενικός και παράλληλος πριονισμός της ξυλείας_2.0P17_A_08
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ09_Ελεύθερη και δεσμευμένη υγρασία και το σημείο ινοκόρου_2.0P17_A_09
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ10_Ο ρόλος της θερμότητας, υγρασίας και κίνησης του αέρα κατά την ξήρανση_2.0P17_A_10
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ11_Τα αποτελέσματα της υγροσκοπικότητας του ξύλου και τρόποι άμβλυνσης των προβλημάτων της_2.0P17_A_11
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ12_Μηχανικοί και χημικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ξυλεία_2.0P17_A_12
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ13_Παράγοντες που συντελούν στη συγκόλληση_2.0P17_A_13
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ14_Προετοιμασία της επιφάνειας του ξύλου για αποπεράτωση_2.0P17_A_14
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ15_Λειτουργία του Ταινιοπρίονου_2.0P17_A_15
Οι παρακάτω μονάδες ΨΕΠ βρίσκονται στο DVD «Τεχνολογία Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας - Μέρος Β'»
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ16_Λειτουργία της Πλάνιας_2.0P17_A_16
Τ_ΞΥΛ_A_ΨΕΠ17_Λειτουργία του Ξεχονδριστήρα_2.0P17_A_17
Β’ Έτος
Τ_ΞΥΛ_Β_ΨΕΠ01_Βασικές αρχές τοποθέτησης μηχανημάτων_2.0P17_B_01
Τ_ΞΥΛ_Β_ΨΕΠ02_Συστήματα Μετάδοσης Κίνησης_2.0P17_B_02
Τ_ΞΥΛ_Β_ΨΕΠ03_Τύποι Δισκοπρίονων_2.0P17_B_03
Τ_ΞΥΛ_Β_ΨΕΠ04_Περιγραφή της Επιτραπέζιας Σβούρας_2.0P17_B_04
Τ_ΞΥΛ_Β_ΨΕΠ05_Χρήση και λειτουργία του Επιτραπέζιου Δράπανου_2.0P17_B_05
Τ_ΞΥΛ_Β_ΨΕΠ06_Τα κύρια μέρη και η λειτουργία του Τόρνου_2.0P17_B_06
Τ_ΞΥΛ_Β _ΨΕΠ07_Φορητό Δράπανο, Δισκοπρίονο, Φορητή Φρέζα και Παλινδρομικό Πριόνι_2.0P17_B_07
Τ_ΞΥΛ_Β_ΨΕΠ08_Η λειτουργία της Πολυκέφαλης Μηχανής (Πλάνια, Ξεχονδριστήρας, Σβούρα)_2.0P17_B_08
Οι παρακάτω μονάδες ΨΕΠ βρίσκονται στο DVD «Τεχνολογία Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας - Μέρος Γ'»
Τ_ΞΥΛ_Β_ΨΕΠ09_Χώρος αποπεράτωσης επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών_2.0P17_B_09
Τ_ΞΥΛ_Β_ΨΕΠ10_Μέρη του Πιστολιού Αποπεράτωσης_2.0P17_B_10
Τ_ΞΥΛ_Β_ΨΕΠ11_Εξαρτήματα για τα κινούμενα μέρη επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών_2.0P17_B_11
Γ’ Έτος
Τ_ΞΥΛ_Γ_ΨΕΠ01_Ποιοτικός έλεγχος σε εργοστάσιο επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών_2.0P17_C_01
Τ_ΞΥΛ_Γ_ΨΕΠ02_Κοστολόγηση επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών_2.0P17_C_02
Τ_ΞΥΛ_Γ_ΨΕΠ03_Ο επόπτης στη βιομηχανία επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών_2.0P17_C_03
Τ_ΞΥΛ_Γ_ΨΕΠ04_Οργάνωση της παραγωγής σε εργοστάσιο επίπλων_2.0P17_C_04
Τ_ΞΥΛ_Γ_ΨΕΠ05_Επιλογή και αντικατάσταση ξυλουργικών μηχανημάτων_2.0P17_C_05
Τ_ΞΥΛ_Γ_ΨΕΠ06_Η σημασία των αυτοματισμών στη σύγχρονη ξυλουργική βιομηχανία_2.0P17_C_06
Τ_ΞΥΛ_Γ_ΨΕΠ07_Σημασία της κοστολόγησης_2.0P17_C_07
Τ_ΞΥΛ_Γ_ΨΕΠ08_Δείγματα της Κυπριακής ξυλουργικής επιπλοποιίας, υλικά και εργαλεία για την κατασκευή τους_2.0P17_C_08
Τ_ΞΥΛ_Γ_ΨΕΠ09_Προώθηση προϊόντος_2.0P17_C_09
Τ_ΞΥΛ_Γ_ΨΕΠ10_Χαρακτηριστικά προϊόντος για επιτυχή διοχέτευση στην αγορά_2.0P17_C_10
Τ_ΞΥΛ_Γ_ΨΕΠ11_Προδιαγραφές επίπλων και υλικών για την κατασκευή τους_2.0P17_C_11
Τ_ΞΥΛ_Γ_ΨΕΠ12_Ξυλουργική Βιομηχανία και Περιβάλλον_2.0P17_C_12
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού