Τίτλος Μονάδας ΨΕΠ Κωδική Ονομασία Σύνδεση
A’ Έτος
Τ_ΕΦΤΕΧ_A_ΨΕΠ01_Εισαγωγή στις Γραφικές Τέχνες (1)_2.0P14_A_01
Τ_ΕΦΤΕΧ_A_ΨΕΠ02_Εισαγωγή στις Γραφικές Τέχνες (2)_2.0P14_A_02
Τ_ΕΦΤΕΧ_A_ΨΕΠ03_Τεχνικές Εργαστηρίου (1)_2.0P14_A_03
Τ_ΕΦΤΕΧ_A_ΨΕΠ04_Τεχνικές Εργαστηρίου (2)_2.0P14_A_04
Τ_ΕΦΤΕΧ_A_ΨΕΠ05_Διερεύνηση Ιδεών στο Σχεδιασμό_2.0P14_A_05
Τ_ΕΦΤΕΧ_A_ΨΕΠ06_Εισαγωγή στη Γραμματογραφία (1)_2.0P14_A_06
Τ_ΕΦΤΕΧ_A_ΨΕΠ07_Εισαγωγή στη Γραμματογραφία (2)_2.0P14_A_07
Β’ Έτος
Τ_ΕΦΤΕΧ_Β_ΨΕΠ01_Στοιχειοθεσία_2.0P14_B_01
Τ_ΕΦΤΕΧ_Β_ΨΕΠ02_Διάταξη Χαρακτήρων_2.0P14_B_02
Τ_ΕΦΤΕΧ_Β_ΨΕΠ03_Φωτοτεχνική (1)_2.0P14_B_03
Τ_ΕΦΤΕΧ_Β_ΨΕΠ04_Φωτοτεχνική (2)_2.0P14_B_04
Τ_ΕΦΤΕΧ_Β_ΨΕΠ05_Φωτογραφία (1)_2.0P14_B_05
Τ_ΕΦΤΕΧ_Β_ΨΕΠ06_Φωτογραφία (2)_2.0P14_B_06
Τ_ΕΦΤΕΧ_Β_ΨΕΠ07_Διάταξη Σελίδας (1)_2.0P14_B_07
Τ_ΕΦΤΕΧ_Β_ΨΕΠ08_Διάταξη Σελίδας (2)_2.0P14_B_08
Τ_ΕΦΤΕΧ_Β_ΨΕΠ09_Διάταξη Σελίδας (3)_2.0P14_B_09
Τ_ΕΦΤΕΧ_Β_ΨΕΠ10_Βιβλιοδεσία_2.0P14_B_10
Τ_ΕΦΤΕΧ_Β_ΨΕΠ11_Σχεδιασμός Σειράς Εντύπων_2.0P14_B_11
Γ’ Έτος
Τ_ΕΦΤΕΧ_Γ_ΨΕΠ01_Λογότυπο (1)_2.0P14_C_01
Τ_ΕΦΤΕΧ_Γ_ΨΕΠ02_Λογότυπο (2)_2.0P14_C_02
Τ_ΕΦΤΕΧ_Γ_ΨΕΠ03_Μέθοδοι Εκτύπωσης_2.0P14_C_03
Τ_ΕΦΤΕΧ_Γ_ΨΕΠ04_Έγχρωμες Εκτυπώσεις_2.0P14_C_04
Τ_ΕΦΤΕΧ_Γ_ΨΕΠ05_Συσκευασία (1)_2.0P14_C_05
Τ_ΕΦΤΕΧ_Γ_ΨΕΠ06_Συσκευασία (2)_2.0P14_C_06
Τ_ΕΦΤΕΧ_Γ_ΨΕΠ07_Έντυπη Διαφήμιση_2.0P14_C_07
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού