Τίτλος Μονάδας ΨΕΠ Κωδική Ονομασία Σύνδεση
A’ Έτος
Τ_ΜΗΧ_A_ΨΕΠ01_Το σύγχρονο μηχανολογικό εργοστάσιο παραγωγής μηχανολογικών προϊόντων_1.0P11_A_01
Τ_ΜΗΧ_A_ΨΕΠ02_Παραγωγή των σιδηρούχων μεταλλικών υλικών_1.0P11_A_02
Τ_ΜΗΧ_A_ΨΕΠ03_Φορτίσεις ‒ Καταπονήσεις Στοιχείων Μηχανών_1.0P11_A_03
Τ_ΜΗΧ_A_ΨΕΠ04_Στοιχεία Μηχανών_1.0P11_A_04
Τ_ΜΗΧ_A_ΨΕΠ05_Μετάδοση κίνησης ‒ Συστήματα μετάδοσης κίνησης_1.0P11_A_05
Τ_ΜΗΧ_A_ΨΕΠ06_Ιμαντοκίνηση_1.0P11_A_06
Τ_ΜΗΧ_A_ΨΕΠ07_Ιδιοσυσκευές_1.0P11_A_07
Τ_ΜΗΧ_Α_ΨΕΠ08_Πρέσες_1.0P11_A_08
Τ_ΜΗΧ_Α_ΨΕΠ09_Χύτευση_1.0P11_A_09
Τ_ΜΗΧ_Α_ΨΕΠ10_Συστήματα ελέγχου αυτόματων λειτουργιών στη Mηχανολογία_1.0P11_A_10
Β’ Έτος
Τ_ΜΗΧ_Β_ΨΕΠ01_Διεθνές Μετρικό Σύστημα μονάδων μέτρησης_1.0P11_B_01
Τ_ΜΗΧ_Β_ΨΕΠ02_Στατική_1.0P11_B_02
Τ_ΜΗΧ_Β_ΨΕΠ03_Περιστροφή σωμάτων – Συνθήκες ισορροπίας στερεού σώματος_1.0P11_B_03
Τ_ΜΗΧ_Β_ΨΕΠ04_Καταπόνηση σε εφελκυσμό και θλίψη_1.0P11_B_04
Τ_ΜΗΧ_Β_ΨΕΠ05_Καταπόνηση σε διάτμηση_1.0P11_B_05
Τ_ΜΗΧ_Β_ΨΕΠ06_Δοκοί_1.0P11_B_06
Τ_ΜΗΧ_Β_ΨΕΠ07_Υπολογισμός αντιδράσεων σε δοκούς_1.0P11_B_07
Τ_ΜΗΧ_Β_ΨΕΠ08_Επίπεδα δικτυώματα_1.0P11_B_08
Τ_ΜΗΧ_Β_ΨΕΠ09_Έργο - Ενέργεια – Ισχύς – Βαθμός απόδοσης_1.0P11_B_09
Τ_ΜΗΧ_Β_ΨΕΠ10_Απλές μηχανές_1.0P11_B_10
Γ’ Έτος
Τ_ΜΗΧ_Γ_ΨΕΠ01_Τάση κάμψης – Βασική εξίσωση της κάμψης_1.0P11_C_01
Τ_ΜΗΧ_Γ_ΨΕΠ02_Αξονικές ροπές αδράνειας_1.0P11_C_02
Τ_ΜΗΧ_Γ_ΨΕΠ03_Η διατμητική τάση και η παραμόρφωση στη στρέψη - Βασική εξίσωση της στρέψης_1.0P11_C_03
Τ_ΜΗΧ_Γ_ΨΕΠ04_Τριβή – Εφαρμογές της τριβής, βασικές έννοιες και ορισμοί_1.0P11_C_04
Τ_ΜΗΧ_ Γ_ΨΕΠ05_Τριβή σε ιμάντες_1.0P11_C_05
Τ_ΜΗΧ_Γ_ΨΕΠ06_Τριβή στα φρένα_1.0P11_C_06
Τ_ΜΗΧ_Γ_ΨΕΠ07_Θεμελιώδης νόμος της περιστροφικής κίνησης_1.0P11_C_07
Τ_ΜΗΧ_Γ_ΨΕΠ08_Μεταφορά πίεσης – Αρχή του Pascal_1.0P11_C_08
Τ_ΜΗΧ_Γ_ΨΕΠ09_Ροή των ρευστών_1.0P11_C_09
Τ_ΜΗΧ_Γ_ΨΕΠ10_Θερμοποσότητα – Θερμική διαστολή_1.0P11_C_10