Τίτλος Μονάδας ΨΕΠ Κωδική Ονομασία Σύνδεση
A’ Έτος
ΛΤ_ΦΥΣ_A_ΨΕΠ01_Έργο σταθερής δύναμης_2.0P05_A_DEC01
ΛΤ_ΦΥΣ_A_ΨΕΠ02_Έργο μεταβλητής δύναμης_2.0P05_A_DEC02
ΛΤ_ΦΥΣ_A_ΨΕΠ03_Ισχύς_2.0P05_A_DEC03
ΛΤ_ΦΥΣ_A_ΨΕΠ04_Κινητική ενέργεια_2.0P05_A_DEC04
ΛΤ_ΦΥΣ_A_ΨΕΠ05_Βαρυτική δυναμική ενέργεια_2.0P05_A_DEC05
ΛΤ_ΦΥΣ_A_ΨΕΠ06_Ελαστική δυναμική ενέργεια_2.0P05_A_DEC06
ΛΤ_ΦΥΣ_A_ΨΕΠ07_Μηχανική ενέργεια και θεώρημα διατήρησης_2.0P05_A_DEC07
Β’ Έτος
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ01_Εισαγωγικές έννοιες στην κυματική_2.0P05_B_DEC01
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ02_Χαρακτηριστικά μεγέθη ενός κύματος_2.0P05_B_DEC02
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ03_Βασικές έννοιες της κβαντικής Φυσικής και του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος_2.0P05_B_DEC03
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ04_Ορισμός του φωτοηλεκτρικού φαινομένου και ερμηνεία του_2.0P05_B_DEC04
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ05_Φωτοηλεκτρική εξίσωση Einstein_2.0P05_B_DEC05
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ06_Εφαρμογές του φωτοκύτταρου και του φωτοστοιχείου_2.0P05_B_DEC06
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ07_Μοντέλο του ατόμου_2.0P05_B_DEC07
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ08_Μοντέλο Bohr, Ενεργειακές στάθμες_2.0P05_B_DEC08
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ09_Φάσματα εκπομπής - απορρόφησης_2.0P05_B_DEC09
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ10_Εφαρμογές της ατομικής Φυσικής_2.0P05_B_DEC10
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ11_Βασικές έννοιες της πυρηνικής φυσικής_2.0P05_B_DEC11
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ12_Περιγραφή Πυρήνα_2.0P05_B_DEC12
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ13_Βασικές έννοιες για τη ραδιενέργεια_2.0P05_B_DEC13
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ14_Μεταστοιχείωση - Πυρηνικές Αντιδράσεις_2.0P05_B_DEC14
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ15_Ομαλή κυκλική κίνηση_2.0P05_B_DEC15
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ16_Κεντρομόλος επιτάχυνση και κεντρομόλος δύναμη_2.0P05_B_DEC16
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ17_Εφαρμογές Κυκλικής Κίνησης_2.0P05_B_DEC17
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ18_Ο Νόμος της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα_2.0P05_B_DEC18
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ19_Βαρυτικό πεδίο - Ένταση βαρυτικού πεδίου_2.0P05_B_DEC19
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ20_Η κίνηση των πλανητών και των δορυφόρων_2.0P05_B_DEC20
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ21_Γεωστατικοί δορυφόροι_2.0P05_B_DEC21
ΛΤ_ΦΥΣ_Β_ΨΕΠ22_Ροπή δύναμης_2.0P05_B_DEC22
Γ’ Έτος
ΛΤ_ΦΥΣ_Γ_ΨΕΠ01_Στροφορμή στερεού σώματος_2.0P05_C_DEC01
ΛΤ_ΦΥΣ_Γ_ΨΕΠ02_Αρχή διατήρησης της στροφορμής_2.0P05_C_DEC02
ΛΤ_ΦΥΣ_Γ_ΨΕΠ03_Γενικευμένος 2ος νόμος του Νεύτωνα_2.0P05_C_DEC03
ΛΤ_ΦΥΣ_Γ_ΨΕΠ04_Αρχή διατήρησης της ορμής - Κεντρική ελαστική κρούση_2.0P05_C_DEC04
ΛΤ_ΦΥΣ_Γ_ΨΕΠ05_Αρχή διατήρησης της ορμής - Πλαστική κρούση_2.0P05_C_DEC05
ΛΤ_ΦΥΣ_Γ_ΨΕΠ06_Προέλευση μαγνητικών πεδίων_2.0P05_C_DEC06
ΛΤ_ΦΥΣ_Γ_ΨΕΠ07_Μαγνητική ροή_2.0P05_C_DEC07
ΛΤ_ΦΥΣ_Γ_ΨΕΠ08_Ηλεκτρομαγνητική δύναμη Laplace_2.0P05_C_DEC08
ΛΤ_ΦΥΣ_Γ_ΨΕΠ09_Νόμος του Faraday (μέρος 1 από 2)_2.0P05_C_DEC09
ΛΤ_ΦΥΣ_Γ_ΨΕΠ10_Νόμος του Faraday (μέρος 2 από 2)_2.0P05_C_DEC10
ΛΤ_ΦΥΣ_Γ_ΨΕΠ11_Κανόνας του Lenz (μέρος 1 από 2)_2.0P05_C_DEC11
ΛΤ_ΦΥΣ_Γ_ΨΕΠ12_Κανόνας του Lenz (μέρος 2 από 2)_2.0P05_C_DEC12
ΛΤ_ΦΥΣ_Γ_ΨΕΠ13_Αυτεπαγωγή - Αμοιβαία επαγωγή_2.0P05_C_DEC13
ΛΤ_ΦΥΣ_Γ_ΨΕΠ14_Μετασχηματιστές_2.0P05_C_DEC14
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού