Ηλεκτρολογία - Elecrical Engineering

 

Α΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

 

TE

ΚΛΑΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

TE1-M 1

Ηλεκτρολογία

4

TE 1-M 2

Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών

2

TE 1-M 3

Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών

3

TE 1-M 4

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο και Αυτοματισμοί

3

TE 1-M 5

Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

2

TE1-M6

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

1

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

E

ΚΛΑΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

E1- M1

Ηλεκτρολογία

4

E1- M2

Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών

2

E1- M3

Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών

3

E1- M4

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο και Αυτοματισμοί

5

E1- M5

Τεχνικό Σχέδιο και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

2

E1-M6

Τεχνολογία και Εργαστήρια Εφαρμοστηρίου και Συγκολλήσεων

2

 

 

Β΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

TE

ΚΛΑΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

TEI2-Μ1

Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

4

TEI2-Μ2

Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

2

TEI2-Μ3

Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

4

TEI2-Μ4

Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

2

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

TEE2-Μ1

Ηλεκτρολογία

2

TEE2-Μ2

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

4

TEE2-Μ3

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

2

TEE2-Μ4

Εργαστήρια Ηλεκτρονικών

4

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

TEC2-Μ1

Ηλεκτρολογία

2

TEC2-Μ2

Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών

4

TEC2-Μ3

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3

TEC2-Μ4

Λειτουργικά Συστήματα και Εφαρμογές Προγραμματισμού

3

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

TEA2-Μ1

Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

4

TEA2-Μ2

Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

2

TEA2-Μ3

Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

2

TEA2-Μ4

Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος

4

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

TEEC2-Μ1

Ηλεκτρολογία

2

TEEC2-Μ2

Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

3

TEEC2-Μ3

Εργαστήρια Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

3

TEEC2-Μ4

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

2

TEEC2-M5

Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

2

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

E

ΚΛΑΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

EI2-Μ1

Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

3

EI2-Μ2

Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

2

EI2-Μ3

Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

5

EI2-Μ4

Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

2

EI2-M5

Εργαστήρια Ηλεκτρονικών

2

EI2-Μ6

Βασικά Στοιχεία Οικοδομικής

1

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

EA2-M1

Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

3

EA2-M2

Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

2

EA2-M3

Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

2

EA2-M4

Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος

6

EA2-M5

Εργαστήρια Ηλεκτρονικών

3

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

EDΑ2-Μ1

Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

3

EDΑ2-Μ2

Τεχνικό Σχέδιο – Σχέδιο Ειδικότητας

2

EDA2-Μ3

Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών

3

EDA2-Μ4

Εργαστήρια Οικιακών Συσκευών

6

EDA2-Μ5

Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

2

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

EEC2-M1

Ηλεκτρολογία

3

EEC2-M2

Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

3

EEC2-M3

Εργαστήρια Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

5

EEC2-M4

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

2

EEC2-M5

Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

3

 

 

 

 

 

Γ΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

 

TE

ΚΛΑΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

TEI3-Μ1

Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

4

TEI3-Μ2

Ηλεκτρικές Μηχανές

2

TEI3-Μ3

Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

5

TEI3-Μ4

Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

2

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

TEE3-Μ1

Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών

2

TEE3-Μ2

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

4

TEE3-Μ3

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3

TEE3-Μ4

Εργαστήρια Ηλεκτρονικών

4

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

TEC3-Μ1

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

4

TEC3-Μ2

Μικροϋπολογιστές

3

TEC3-Μ3

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών

3

TEC3-Μ4

Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδίκτυο

3

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

TEA3-Μ1

Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

4

TEA3-Μ2

Ηλεκτρικές Μηχανές

2

TEA3-Μ3

Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

3

TEA3-Μ4

Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος

4

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

TEEC3-Μ1

Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

3

TEEC3-Μ2

Εργαστήρια Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

3

TEEC3-Μ3

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

2

TEEC3-Μ4

Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

3

TEEC3-M5

Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

2

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

E

ΚΛΑΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

EI3-Μ1

Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

3

EI3-Μ2

Ηλεκτρικές Μηχανές

1

EI3-Μ3

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

4

EI3-M4

Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

2

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

EA3-Μ1

Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

3

EA3-Μ2

Ηλεκτρικές Μηχανές

1

EA3-Μ3

Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

2

EA3-M4

Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος

4

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

EDA3-M1

Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

3

EDA3-M2

Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών

3

EDA3-M3

Εργαστήρια Οικιακών Συσκευών

4

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

EEC3-M1

Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

2

EEC3-M2

Εργαστήρια Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

2

EEC3-M3

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

2

EEC3-M4

Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

4