Ένδυσης - Dressmaking

 

Α΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

 

TD

ΚΛΑΔΟΣ: ΈΝΔΥΣΗΣ

 

TD1-M 1

Υφαντικές Ύλες – Υφάσματα

2

TD1-M 2

Ιστορία της Τέχνης και της Ενδυμασίας

2

TD1-M 3

Σχέδιο Μόδας

3

TD1-M 4

Ελεύθερο Σχέδιο

2

TD1-M 5

Σχεδιασμός και Κατασκευή Ειδών Ένδυσης

6

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

 

D

ΚΛΑΔΟΣ: ΈΝΔΥΣΗΣ

 

D1-M 1

Υφαντικές Ύλες – Υφάσματα

2

D1-M 2

Σχέδιο Μόδας

3

D1-M 3

Ελεύθερο Σχέδιο

2

D1-M 4

Κατασκευή Ειδών Ένδυσης

11

 

 

 

 

 

 

 

Β΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

 

TD

ΚΛΑΔΟΣ: ΈΝΔΥΣΗΣ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΟΔΑΣ

 

TDD2-M1

Υφαντικές Ύλες – Υφάσματα

2

TDD2-M2

Ιστορία της Τέχνης και της Ενδυμασίας

1

TDD2-M3

Σχέδιο Μόδας

3

TDD2-M4

Εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην Ειδικότητα

2

TDD2-M5

Σχεδιασμός και Κατασκευή Ειδών Ένδυσης

4

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

 

D

ΚΛΑΔΟΣ: ΈΝΔΥΣΗΣ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

 

DD2-M1

Υφαντικές Ύλες – Υφάσματα

2

DD2-M2

Ιστορία της Τέχνης και της Ενδυμασίας

2

DD2-M3

Σχέδιο Μόδας

2

DD2-M4

Εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην Ειδικότητα

2

DD2-M5

Κατασκευή Ειδών Ένδυσης

8

 

 

 

 

 

 

 

Γ΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

 

TD

ΚΛΑΔΟΣ: ΈΝΔΥΣΗΣ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΟΔΑΣ

 

TDD3-M 1

Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης

3

TDD3-M 2

Ιστορία της Τέχνης και της Ενδυμασίας

1

TDD3-M 3

Σχέδιο Μόδας

3

TDD3-Μ4

Εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην Ειδικότητα

2

TDD3-M5

Σχεδιασμός και Κατασκευή Ειδών Ένδυσης

4

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

 

D

ΚΛΑΔΟΣ: ΈΝΔΥΣΗΣ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

 

DD3-M1

Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης

3

DD3-M2

Σχέδιο Μόδας

2

DD3-M3

Κατασκευή Ειδών Ένδυσης

5