Πιλοτικός Εξυπηρετητής της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης Υ.Π.Π.  Κύπρος

Pilot server of the Directorate of Technical and Vocational Education of the Ministry of Education & Culture Cyprus