Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών - Hotel and Catering

 

Α΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

 

H

ΚΛΑΔΟΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

H1-Μ1

Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών

4

H1-Μ2

Εργαστήρια Μαγειρικής Τέχνης

4

H1-Μ3

Εργαστήρια Εστιατορικής Τέχνης

4

H1-Μ4

Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης

2

 

 

 

 

 

 

 

Β΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

 

H

ΚΛΑΔΟΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ

 

HCW2-Μ1

Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών

3

HCW2-Μ2

Εργαστήρια Μαγειρικής Τέχνης

5

HCW2-Μ3

Εργαστήρια Εστιατορικής Τέχνης

5

HCW2-Μ4

Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης

3

 

 

 

 

Γ΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

 

H

ΚΛΑΔΟΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ

 

HCW 3-Μ1

Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών

4

HCW 3-Μ2

Εργαστήρια Μαγειρικής Τέχνης

5

HCW 3-Μ3

Εργαστήρια Εστιατορικής Τέχνης

4

HCW 3-Μ4

Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης

2