Μηχανολογίας - Mechanical Engineering

 

Α΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

 

TM

ΚΛΑΔΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

TM1-M 1

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

3

TM1-M 2

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

1

TM1-M 3

Τεχνικό Σχέδιο

3

TM1-M 4

Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου και Εφαρμοστηρίου

2

TM1-M 5

Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων

2

TM1-M6

Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών

2

TM1-M7

Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών και Κλιματισμού

2

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

M

ΚΛΑΔΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

M1-M1

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

4

M1-M2

Τεχνικό Σχέδιο

3

M1-M3

Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου και Εφαρμοστηρίου

4

M1-M4

Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων

3

M1-M5

Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών

2

M1-M6

Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών και Κλιματισμού

2

 

 

Β΄ ΈΤΟΣ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

TM

ΚΛΑΔΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

TMG2-Μ1

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

3

TMG2-Μ2

Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη

3

TMG2-Μ3

Μηχανολογικό Σχέδιο

2

TMG2-Μ4

Μηχανουργείο – Εφαρμοστήριο

4

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

TMP2-Μ1

Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

3

TMP2-Μ2

Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη

3

TMP2-Μ3

Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

2

TMP2-Μ4

Εργαστήρια Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

4

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

TMC2-Μ1

Τεχνολογία Αυτοκινήτων

3

TMC2-Μ2

Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη

3

TMC2-Μ3

Μηχανολογικό Σχέδιο

2

TMC2-Μ4

Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων

4

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

TMEC2-Μ1

Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων

3

TMEC2-Μ2

Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη

3

TMEC2-Μ3

Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων

2

TMEC2-Μ4

Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικών Αυτοκινήτων

4

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

M

ΚΛΑΔΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

MPE2-Μ1

Μηχανουργική Τεχνολογία

4

MPE2-Μ2

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

1

MPE2-Μ3

Μηχανολογικό Σχέδιο

2

MPE2-Μ4

Μηχανουργείο – Εφαρμοστήριο

9

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

MPH2-M1

Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

3

MPH2-M2

Συστήματα Ελέγχου Αυτόματων Λειτουργιών

2

MPH2-M3

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

1

MPH2-M4

Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

2

MPH2-M5

Εργαστήρια Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

7

MPH2-M6

Βασικά Στοιχεία Οικοδομικής

1

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

MWM 2-Μ1

Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών

4

MWM 2-Μ2

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

1

MWM 2-Μ3

Μηχανολογικό Σχέδιο Μεταλλικών Κατασκευών

2

MWM 2-Μ4

Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών

9

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

MEHE2-M1

Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων

5

MEHE2-M2

Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρολογικού/Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων

5

MEHE2-M3

Μηχανολογικό Σχέδιο Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων

3

MEHE2-M4

Σχέδιο Ηλεκτρολογικού/Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων

2

MEHE2-M5

Βασικά Στοιχεία Οικοδομικής

1

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

MΑΕ2-Μ1

Τεχνολογία Αυτοκινήτων

4

MΑΕ2-Μ2

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

1

MΑΕ2-Μ3

Μηχανολογικό Σχέδιο

2

MΑΕ2-Μ4

Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων

9

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

MEC2-Μ1

Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων

4

MΕC2-Μ2

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

1

MEC2-Μ3

Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων

2

MEC2-Μ4

Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικών Αυτοκινήτων

9

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

MMB2-Μ1

Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών

4

MMB2-Μ2

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

1

MMB2-Μ3

Μηχανολογικό Σχέδιο

2

MMB2-Μ4

Εργαστήρια Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών

9

 

 

 

Γ΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

TM

ΚΛΑΔΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

TMG3-Μ1

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

3

TMG3-Μ2

Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη

3

TMG3-Μ3

Μηχανολογικό Σχέδιο

2

TMG3-Μ4

Μηχανουργείο – Εφαρμοστήριο

5

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

TMP3-Μ1

Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

3

TMP3-M2

Συστήματα Ελέγχου Αυτόματων Λειτουργιών

1

TMP3-Μ3

Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη

3

TMP3-Μ4

Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

2

TMP3-Μ5

Εργαστήρια Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

4

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

TMC3-Μ1

Τεχνολογία Αυτοκινήτων

3

TMC3-Μ2

Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη

3

TMC3-Μ3

Μηχανολογικό Σχέδιο

2

TMC3-Μ4

Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων

5

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

TMEC3-Μ1

Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων

3

TMEC3-Μ2

Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη

3

TMEC3-Μ3

Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων

2

TMEC3-Μ4

Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικών Αυτοκινήτων

5

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

M

ΚΛΑΔΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

 

MPE3-Μ1

Μηχανουργική Τεχνολογία

2

MPE3-Μ2

Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

3

MPE3-Μ3

Μηχανολογικό Σχέδιο

2

MPE3-Μ4

Μηχανουργείο – Εφαρμοστήριο

3

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

MPH3-M1

Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

2

MPH3-M2

Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

3

MPH3-M3

Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

2

MPH3-M4

Εργαστήρια Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

3

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

MWM3-Μ1

Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών

2

MWM3-Μ2

Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

3

MWM3-Μ3

Μηχανολογικό Σχέδιο Μεταλλικών Κατασκευών

2

MWM3-Μ4

Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών

3

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 

MEHE3-M1

Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων

3

MEHE3-M2

Συστήματα Ελέγχου Αυτόματων Λειτουργιών

1

MEHE3-M3

Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

3

MEHE3-M4

Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρολογικού/Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων

3

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

MΑΕ3-Μ1

Τεχνολογία Αυτοκινήτων

2

MΑΕ3-Μ2

Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

3

MΑΕ3-Μ3

Μηχανολογικό Σχέδιο

2

MΑΕ3-Μ4

Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων

3

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

MEC3-Μ1

Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων

2

MΕC3-Μ2

Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

3

MEC3-Μ3

Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων

2

MEC3-Μ4

Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικών Αυτοκινήτων

3

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

 

MMB3-Μ1

Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών

2

MMB3-Μ2

Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

3

MMB3-Μ3

Μηχανολογικό Σχέδιο

2

MMB3-Μ4

Εργαστήρια Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών

3