Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση ΜΤΕΕ

Ιστοσελίδα ΜΤΕΕ

Κλάδοι και ειδικότητες της ΜΤΕΕ  

Οι προσφερόμενοι Κλάδοι Σπουδών στη Θεωρητική και την Πρακτική Κατεύθυνση είναι:

Ηλεκτρολογίας

Μηχανολογίας

Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής

Σχεδιαστών

Χημικής Τεχνολογία

Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας

Καλλιτεχνικών Σπουδών

Ένδυσης

Υποδηματοποιίας και Δερμάτινων Κατασκευών

Αισθητικής-Κομμωτικής

Γεωπονίας

Υπηρεσιών

Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών.