Κατάλογος ατόμων που συνεργάστηκαν σε αυτό το έργο.

Θεοδώρα Κναή

(Επιθεωρήτρια)

Δημήτρης Εγγλεζάκης

(Επιθεωρητής)

Πανίκος Βρυωνίδης

(Καθηγητής)