Εξυπηρετητής - Server

 

Ο Εξυπηρετητής μας είναι ένας HP 8000 Elite , με 8GB RAM , 500GB Σκληρό δίσκο

και τρέχει με λειτουργίκό σύστημα Linux (Ubuntu 19.04).

 

Our Server is an HP 8000 Elite with 8GB RAM , 500GB hard disk

and is running with Linux operating system (Ubuntu 19.04).