Εργασίες Μαθητών - Students Projects

Εργασίες μαθητών Τεχνικής Σχολής Μακάριος Γ΄

 

« Διατροφικές συνήθειες κατά τη περίοδο της Φραγκοκρατίας ένα ταξίδι μέσα από την Ιστορία » (A)
«Διατροφικές συνήθειες κατά τη περίοδο της Φραγκοκρατίας ένα ταξίδι μέσα από τηνΙστορία» (B)
CookBook

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11