ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Αρχιτεκτονικό και Προοπτικό Σχέδιο/Διακόσμηση
--
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας/Μηχανολογικό Σχέδιο
--
--
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
--
--
Ελεύθερο Σχέδιο
--
--
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα
Βασικά Στοιχεία Τοπογραφίας/Τοπογραφικό Σχέδιο
--
--
Οργάνωση Σχεδιαστηρίου
--
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10