ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
‘Εδαφος – Φυτό – Θρέψη
--
Υδραυλική – Αρδεύσεις
--
Εισαγωγή στη Γεωργία και τη Λαχανοκομία
1
Ανθοκομία – Κηποτεχνία
2
Φυτοπροστασία
1
Συγκομιδή και Μετασυλλεκτική Διαχείριση
--
1
Γεωργική Μηχανολογία
--
Διαχείριση Γεωργικής Εκμετάλλευσης
--
1
Εργαστηριακές Ασκήσεις Κλάδου Γεωπονίας
4
4
Σύνολο περιόδων
18
16
10