ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ελεύθερο Σχέδιο
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Βασικές Αρχές Σχεδιασμού
--
--
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
--
Εφαρμοσμένες Τέχνες
--
--
Ιστορία της Τέχνης
--
--
Ιστορία του Ντιζάιν
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
Ελεύθερο Σχέδιο
--
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Βασικές Αρχές Σχεδιασμού
--
--
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
--
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
--
Εφαρμοσμένες Τέχνες
--
--
Ιστορία της Τέχνης
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Ελεύθερο Σχέδιο
3
2
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Βασικές Αρχές Σχεδιασμού
--
--
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
--
3
2
Εφαρμοσμένες Τέχνες
--
--
Ιστορία της Τέχνης
--
--
Ιστορία της Κεραμικής Τέχνης
--
2
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής
--
8
6
Σύνολο περιόδων
18
16
10
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ – ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Ελεύθερο Σχέδιο
--
--
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Βασικές Αρχές Σχεδιασμού
--
--
Εφαρμοσμένες Τέχνες
--
--
Ιστορία της Τέχνης
--
--
Ιστορία του Κοσμήματος
--
--
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
--
--
Σχεδιασμός Κοσμήματος
--
--
Γεμμολογία
--
--
Εργαστήρια Μεταλλοτεχνίας
--
--
Φάκελος Εργασίας ( Portfolio
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοϊας – Χρυσοχοϊας
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10