ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
--
--
Στατικό Σχέδιο
--
--
Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα
--
Βασικά Στοιχεία Μηχανικής και Κατασκευών
--
--
Μετρήσεις Ποσοτήτων
--
--
Τοπογραφία
--
Εργαστήρια Οικοδομικής
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας
--
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
--
--
Στατικό Σχέδιο
--
--
Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα
--
Βασικά Στοιχεία Μηχανικής και Κατασκευών
--
--
Μετρήσεις Ποσοτήτων
--
--
Τοπογραφία
--
Εργαστήρια Οικοδομικής
--
--
Δοκιμές Υλικών
--
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10