ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ηλεκτρολογία
--
--
Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών
--
--
Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο και Αυτοματισμοί
--
--
Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
--
Ηλεκτρικές Μηχανές
--
--
Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών
--
Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών
--
Εργαστήρια Ηλεκτρονικών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Εφαρμοστηρίου και Συγκολλήσεων
--
--
Βασικά Στοιχεία Οικοδομικής
--
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ηλεκτρολογία
--
--
Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών
--
--
Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο και Αυτοματισμοί
--
--
Τεχνικό Σχέδιο – Σχέδιο Ειδικότητας
--
Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών
--
Εργαστήρια Οικιακών Συσκευών
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Εφαρμοστηρίου και Συγκολλήσεων
--
--
Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
--
2
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ηλεκτρολογία
--
--
Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών
--
--
Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο και Αυτοματισμοί
--
--
Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
--
Ηλεκτρικές Μηχανές
--
--
Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
--
Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Εφαρμοστηρίου και Συγκολλήσεων
--
--
Εργαστήρια Ηλεκτρονικών
--
3
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ηλεκτρολογία
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών
--
--
Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο και Αυτοματισμοί
--
--
Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
--
--
Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
--
Εργαστήρια Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
--
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
--
Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Εφαρμοστηρίου και Συγκολλήσεων
--
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10