ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ
Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών
Εργαστήρια Μαγειρικής Τέχνης
Εργαστήρια Εστιατορικής Τέχνης
Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης
Σύνολο περιόδων
14
16
15