ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Αρχές Λογιστικής
--
--
Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις
--
--
Οικονομικά
--
--
Δημόσιες Σχέσεις
--
--
Εμπορικές Εφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
--
Οργάνωση, Λειτουργία και Εξοπλισμός Γραφείου – Φορολογική Πρακτική
--
--
Λογιστική
--
Τεχνική Πωλήσεων
--
Τουρισμός και Οικονομία
--
--
Σύνολο περιόδων
14
16
16
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Αρχές Λογιστικής
--
--
Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις
--
--
Οικονομικά
--
--
Δημόσιες Σχέσεις
--
--
Εμπορικές Eφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
--
Οργάνωση, Λειτουργία και Εξοπλισμός Γραφείου – Φορολογική Πρακτική
--
--
Λογιστική
--
Οικονομικά Μαθηματικά
--
--
Τεχνική Πωλήσεων
--
Σύνολο περιόδων
14
16
16
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Αρχές Λογιστικής
2
--
Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις
--
--
Οικονομικά
--
--
Δημόσιες Σχέσεις
--
--
Εμπορικές Εφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
--
Οργάνωση, Λειτουργία και Εξοπλισμός Γραφείου – Φορολογική Πρακτική
--
--
Στενογραφία
--
--
Καθήκοντα Ιδιαιτέρας Γραμματέως
--
Σύνολο περιόδων
14
16
16