ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
Τεχνολογία Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών
--

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

--
--
Ελεύθερο Σχέδιο
--
--
Εργαστήρια Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

--
--
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10