ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ελεύθερο Σχέδιο
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Βασικές Αρχές Σχεδιασμού
--
--
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Εφαρμοσμένες Τέχνες
--
--
Ιστορία της Τέχνης
--
--
Ιστορία του Ντιζάιν
--
Γραφικές Τέχνες
--
Σύνολο περιόδων
15
12
13
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
Ελεύθερο Σχέδιο
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Βασικές Αρχές Σχεδιασμού
--
--
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
--
Εφαρμοσμένες Τέχνες
--
--
Ιστορία της Τέχνης
--
--
Ιστορία του Ντιζάιν
--
Διακοσμητική
--
Σύνολο περιόδων
15
12
13