ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΧΗΜΕΙΟΥ
Γενική Χημεία
--
--
Χημική Τεχνολογία I
--
--
Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας
--
--
Βιοχημεία
--
--
Χημική Τεχνολογία ΙΙ – Ποιοτικός Έλεγχος
--
--
Τεχνολογία Υλικών
--
--
Ποσοτική Ανάλυση
--
--
Οργανική Χημεία
--
--
Φυσικoχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης
--
--
Ηλεκτροχημεία
--
--
Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών
--
--
Σύνολο περιόδων
15
12
13