ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
--
--
Στατικό Σχέδιο
--
--
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας
--
--
Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα
Μηχανική και Κατασκευές
Μετρήσεις Ποσοτήτων
--
--
Τοπογραφία
--
Εργαστήρια Οικοδομικής
--
Σύνολο περιόδων
15
12
13
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Ελεύθερο Σχέδιο
--
--
Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο
--
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας
--
--
Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Τεχνολογία
--
--
Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα
--
Μηχανική και Κατασκευές
Τοπογραφία
--
--
Εργαστήρια Οικοδομικής
--
--
Προοπτικό Σχέδιο/Μακέτα
--
--
Ιστορία της Τέχνης /Αρχιτεκτονικής
--
--
Σύνολο περιόδων
15
12
13
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο
--
--
Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα
--
Μηχανική και Κατασκευές
3
Τοπογραφία
3
Τοπογραφικές Αποτυπώσεις και Σχεδιάσεις
--
3
Οδοποιία
--
--
2
Εργαστήρια Οικοδομικής
--
--
Μετρήσεις Ποσοτήτων
--
--
2
Σύνολο περιόδων
15
12
13