ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ηλεκτρολογία
--
--
Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών
--
--
Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο και Αυτοματισμοί
--
--
Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
--
Ηλεκτρικές Μηχανές
--
--
Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών
--
Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών
--
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Σύνολο περιόδων
15
12
13
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Ηλεκτρολογία
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών
--
--
Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο και Αυτοματισμοί
--
--
Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
--
--
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών
--
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
--
Εργαστήρια Ηλεκτρονικών
--
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Σύνολο περιόδων
15
12
13
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ηλεκτρολογία
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών
--
Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο και Αυτοματισμοί
--
--
Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
--
--
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
--
Λειτουργικά Συστήματα και Εφαρμογές Προγραμματισμού
--
--
Μικροϋπολογιστές
--
--
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
--
--
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδίκτυο
--
--
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Σύνολο περιόδων
15
12
13
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ηλεκτρολογία
--
--
Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών
--
--
Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο και Αυτοματισμοί
--
--
Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
--
Ηλεκτρικές Μηχανές
--
--
Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
--
Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος
--
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Σύνολο περιόδων
15
12
13
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ηλεκτρολογία
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών
--
--
Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο και Αυτοματισμοί
--
--
Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
--
--
Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
--
Εργαστήρια Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
--
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
--
Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
--
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
--
--
Σύνολο περιόδων
15
12
13