ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη
--
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
--
--
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Μηχανολογικό Σχέδιο
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου και Εφαρμοστηρίου
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών και Κλιματισμού
--
--
Μηχανουργείο – Εφαρμοστήριο
--
Σύνολο περιόδων
15
12
13
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
--
Συστήματα Ελέγχου Αυτόματων Λειτουργιών
--
--
Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη
--
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
--
--
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου και Εφαρμοστηρίου
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών και Κλιματισμού
--
--
Εργαστήρια Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
--
Σύνολο περιόδων
15
12
13
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Τεχνολογία Αυτοκινήτων
--
Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη
--
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
--
--
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Μηχανολογικό Σχέδιο
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου και Εφαρμοστηρίου
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών και Κλιματισμού
--
--
Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων
0
Σύνολο περιόδων
15
12
13
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων
--
Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη
--
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
--
--
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου και Εφαρμοστηρίου
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών και Κλιματισμού
--
--
Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικών Αυτοκινήτων
--
Σύνολο περιόδων
15
12
13