ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Αρχές Λογιστικής
--
--
Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
--
--
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις
--
--
Οικονομικά
--
--
Δημόσιες Σχέσεις
--
2
--
Εμπορικές Εφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
1
2
2
Οργάνωση, Λειτουργία και Εξοπλισμός Γραφείου – Φορολογική Πρακτική
--
2
--
Λογιστική
--
2
3
Τεχνική Πωλήσεων
--
2
--
Πολιτική Οικονομία
--
--
4
Τουρισμός και Οικονομία
--
2
--
Οργάνωση/Διοίκηση Επιχειρήσεων
--
--
4
Σύνολο περιόδων
15
12
13
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Αρχές Λογιστικής
5
--
--
Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
4
--
--
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις
3
--
--
Οικονομικά
2
--
--
Δημόσιες Σχέσεις
--
2
--
Εμπορικές Eφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
1
3
--
Οικονομικά Μαθηματικά
--
--
2
Οργάνωση, Λειτουργία και Εξοπλισμός Γραφείου – Φορολογική Πρακτική
--
3
--
Λογιστική
--
4
3
Οργάνωση /Διοίκηση Επιχειρήσεων
--
--
4
Πολιτική Οικονομία
--
--
4
Σύνολο περιόδων
15
12
13