ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
Τεχνολογία Σχεδιασμού και Παραγωγής Επίπλων
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών
--
--

Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών

--
Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
--
Ελεύθερο Σχέδιο
--
--

Εργαστήρια Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας

Σύνολο περιόδων
15
12
13