Ανακοινώσεις απο τον καθηγητή Γ. Ευθυμίου - Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ'