Ανακοινώσεις απο τον καθηγητή Πάρι Σγουρομάλλη - Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ'