Ομάδα υποστήριξης - Support team

 

Ανδρέας Ελευθερίου - Επιθεωρητής

Γιώργος Γιάγκου - Επιθεωρητής

 

Πανίκος Βρυωνίδης - Εκπαιδευτής Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

Κωνσταντίνος Βρυωνίδης - Μαθητής

 

 

 

Last Update : Dec 05 2011