Ομάδα υποστήριξης - Support team

 

 

Γιώργος Γιάγκου - Επιθεωρητής

 

Πανίκος Βρυωνίδης - Εκπαιδευτής Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

Κωνσταντίνος Βρυωνίδης - Μαθητής

 

 

 

Last Update : March 26 2020