Τεχνικές Σχολές - Technical Schools

 

Α' Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tech.ats.nic@cytanet.com.cy
Τηλέφωνα : 22447354 , 22447353 , 22447385 (Λογιστήριο)
Τηλέφωνα : 22447359 Βραδινά Μαθήματα
Τηλέφωνα : 22447358 Σύστημα Μαθητείας
Τηλέφωνα : 22304804 Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
Διέυθυνση: Τ.Θ.20553 , 1660 Λευκωσία

 

Β' Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tech.bts.nic@cytanet.com.cy
Τηλέφωνα : 22466628
Τηλεομοιότυπο: 22348734
Διέυθυνση: Χριστάκη Χριστοφίδη 5 , 1020 Λευκωσία

 

Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ'
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: makarios.technical@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα : http://www.schools.ac.cy/tech%2Dmak%2Dnic/
Τηλέφωνα : 22461310 , 22461311 , 22461307(Αποθήκη)
Τηλεομοιότυπο: 22355809
Διέυθυνση: Τ.Θ. 25592 , 1310 Λευκωσία
Αγίου Γενναδίου 70 , Αρχάγγελος 2054 , Στρόβολος

 

Α' Τεχνική Σχολή Λεμεσού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tech.ats.lim@cytanet.com.cy
Τηλέφωνα : 25871402 , 25871449
Τηλέφωνα : 25820028 - Βραδινά , Σύστημα Μαθητείας
Τηλεομοιότυπο:25305293
Διέυθυνση: Τ.Θ. 51687 , 3507 Λεμεσός

 

Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tech.bts.lim@cytanet.com.cy
Τηλέφωνα : 25871089 , 25871088
Τηλέφωνα : 25871103 - Σύστημα Μαθητείας
Τηλεομοιότυπο: 25305344
Διέυθυνση:Τ.Θ. 51690 , 3507 Λεμεσός

 

Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ctechlem@cytanet.com.cy
Τηλέφωνα : 25305655 , 22305632
Τηλέφωνα : 25305655 - Βραδινά Μαθήματα
Τηλεομοιότυπο: 25385456
Διέυθυνση:Τ.Θ. 51949 , 2509 Λεμεσός

 

Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tech.bts.lar@cytanet.com.cy
Τηλέφωνα : 24304160 , 24304161
Τηλέφωνα : 24304160 - Σύστημα Μαθητείας
Τηλεομοιότυπο:24304569
Διέυθυνση: Πάροδος Πιγιαλέ Πασά , 6027 Λάρνακα

 

Τεχνική Σχολή Λάρνακας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dianellios.techniki.larnaka@cytanet.com.cy
Τηλέφωνα : 24304163 , 24304640
Τηλέφωνα : 24822660 - Βραδινά , Σύστημα Μαθητείας
Τηλεομοιότυπο:24304524
Διέυθυνση: Τ.Θ. 40213 , 6302 Λάρνακα

 

Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tech.ats.fam@cytanet.com.cy
Τηλέφωνα : 23742880 , 23740761
Τηλέφωνα : 23742880 - Βραδινά Μαθήματα
Τηλεομοιότυπο: 23826109
Διέυθυνση: Τ.Θ. 33527 , 5315 Παραλίμνι

 

Περιφεριακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αυγόρου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tech.avg.fam@cytanet.com.cy
Τηλέφωνα : 23819797
Τηλεομοιότυπο: 23923797
Διέυθυνση: Τ.Θ. 31001 , 5515 Αυγόρου

 

Τεχνική Σχολή Πάφου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pa240283@cytanet.com.cy
Τηλέφωνα : 26306283 , 26932572
Τηλέφωνα : 26306173 - Βραδινά , Σύστημα Μαθητείας
Τηλεομοιότυπο:26306303
Διέυθυνση : Ανεξαρτησίας 15 , 8028 Πάφος

 

Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lyc.pol.paf@cytanet.com.cy
Τηλέφωνα : 26322595 , 26321344
Τηλεομοιότυπο: 26322473
Διέυθυνση : Τ.Θ. 66053 , 8830 Πόλη Χρυσοχούς

 

Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού - Ξενοδοχειακό Τμήμα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gym.agr.lim@cytanet.com.cy
Τηλέφωνα : 25521577
Τηλεομοιότυπο:25521622
Διέυθυνση : Λεωφόρος Απεήτου 44 , 4860 Αγρός