Πώς να κάνω επαναλήψεις


 

 

Η επανάληψη δεν είναι μια απλή διαδικασία όπου απλά κοιτάζουμε ξανά όλα τα στοιχεία που είχαμε εξετάσει κατά τη διάρκεια της μελέτης μας. Σωστή επανάληψη σημαίνει την εξέταση των πληροφοριών και σημειώσεων που έχουμε ετοιμάσει ή των σημαντικών στοιχείων που έχουμε ξεχωρίσει. Πότε θα κάνουμε τις επαναλήψεις μας είναι επίσης πολύ σημαντικό και καθοριστικό.

Από έρευνες που έχουν γίνει, συνήθως μετά από τέσσερις η πέντε επαναλήψεις οι πληροφορίες μεταφέρονται από τη βραχυπρόθεσμη στη μακροπρόθεσμη μνήμη.(Δηλαδή από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, όπου εισέρχονται όλες οι πληροφορίες που δέχονται οι αισθήσεις μας, μεταφέρονται στη μνήμη μακράς διαρκείας).

Αυτό που έχει ουσιαστική σημασία είναι ότι οι επαναλήψεις πρέπει να γίνονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Τι σημαίνει τώρα αυτό.

Μετά από μια περίοδο μελέτης, θα πρέπει να δώσουμε στο μυαλό το χρόνο για ξεκούραση και σύνδεση των νέων στοιχείων με τα παλιά. Αυτή η περίοδος είναι περίπου πέντε με δέκα λεπτά. Αμέσως μετά θα πρέπει να γίνει η πρώτη επανάληψη. Η επανάληψη αυτή θα διαρκέσει περίπου δέκα λεπτά. Με τον τρόπο αυτό διατηρούμε την ικανότητα ανάκλησης των πληροφοριών σε ψηλά επίπεδα για τις επόμενες 24 ώρες.

Η δεύτερη επανάληψη θα πρέπει να γίνει σε διάστημα μίας ημέρας από την πρώτη. Αυτή θα διαρκέσει περίπου τρία λεπτά. Με τη δεύτερη επανάληψη θυμόμαστε τις πληροφορίες για μία βδομάδα.

Σε μία βδομάδα θα γίνει η τρίτη επανάληψη, η οποία δε θα διαρκέσει πάνω από δύο λεπτά. Έτσι συγκρατούμε τα νέα στοιχεία για ένα περίπου μήνα.

Τέλος σε ένα μήνα η τέταρτη επανάληψη, που θα διαρκέσει δύο περίπου λεπτά.

Με τον τρόπο αυτό οι πληροφορίες θα εισέλθουν στη μνήμη μακράς διαρκείας, δηλαδή στο μέρος της μνήμης όπου βρίσκεται το όνομά σας, η διεύθυνσή σας και άλλα πολύ γνωστά στοιχεία.

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε εδώ ότι η επανάληψη γίνεται μόνο στις πληροφορίες που θέλουμε να θυμόμαστε και όχι σε όλες τις πληροφορίες που έχουμε μελετήσει όταν διαβάζουμε ένα κεφάλαιο ή ένα βιβλίο. Την ικανότητα να επιλέγουμε τις κατάλληλες πληροφορίες για την επανάληψη θα εξετάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο που αφορά τις σημειώσεις και τις λέξεις κλειδιά.

Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα της χρήσης της επανάληψης είναι ότι με την επανάληψη τελικά οι πληροφορίες γίνονται κτήμα μας. Γνωρίζοντας τώρα νέες πληροφορίες και συνεχώς εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας, είναι πολύ πιο εύκολο να δεχθούμε τις νέες πληροφορίες και να τις συνδέσουμε με τις παλιές. Αν το μυαλό ξεχνά αυτά που έχει μάθει, τότε σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο να πάρει νέες γνώσεις, αφού δε θα υπάρχει στέρεο υπόβαθρο να συνδέσει τις νέες γνώσεις.

Σύνδεση παλαιών και νέων στοιχείων. Χρήση υπερβολής

Τους δύο αυτούς κανόνες δεν τους έχουμε ουσιαστικά χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα αλλά αποτελούν βασικές τεχνικές για βελτίωση της μνήμης.

Όταν χρησιμοποιούμε τη διασύνδεση θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να συνδέσουμε τις πληροφορίες που θέλουμε να θυμόμαστε με ειδικούς κώδικες που θα έχουμε ετοιμάσει προηγουμένως.

Όταν θέλουμε να τονίσουμε κάτι, ώστε να το θυμόμαστε πιο εύκολα, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο της υπερβολής. Όλοι έχουμε την τάση να θυμόμαστε πολύ εύκολα κάτι το ξεχωριστό ή κάτι που βγαίνει έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια. Για παράδειγμα αν χρειάζεται να θυμόμαστε μια λίστα από λέξεις, τότε αν μια από αυτές είναι ασυνήθιστη, τότε σίγουρα τη θυμόμαστε πολύ πιο εύκολα.

Ένα πολύ απλό παράδειγμα αποτελεί η λίστα με τις πιο κάτω λέξεις:

τρέχω, παίζω, τραπέζι, σπίτι, έχω, κύκλωπας, νερό, ψωμί, σχολείο, παιχνίδι.

Από τις πιο πάνω λέξεις εύκολα κάποιος θα ξεχωρίσει τη λέξη, κύκλωπας και θα τη θυμάται.

Τα χρώματα επίσης μπορούν να βοηθήσουν ώστε να τυπώνονται καλύτερα στη μνήμη μας τα διάφορα στοιχεία. Η χρήση διαφόρων χρωμάτων στις υπογραμμίσεις σε ένα βιβλίο, ή στις σημειώσεις μας, θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τη μνήμη μας. Θα μπορούσατε για παράδειγμα να χρησιμοποιείτε το κόκκινο χρώμα για τα άκρως σημαντικά σημεία και το μαύρο για τα σημεία που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία. Το πράσινο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα σημεία εκείνα που συνδέονται εύκολα με τα ήδη γνωστά.

Τέλος αν αυτά που μαθαίνουμε τα δούμε από την αστεία τους πλευρά, σε συνδυασμό με το στοιχείο της υπερβολής, τότε η μνήμη μας διεγείρεται πολύ πιο εύκολα, με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα.