Τι περιλαμβάνει η ιστοσελίδα 


Μαθαίνω  πως  να  μαθαίνω

1. Μαθαίνω να σκέφτομαι: 

Στο σημερινό σύνθετο κόσμο που ζούμε ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που θα πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά, είναι πώς να σκέφτονται. Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε όχι μόνο κριτικά αλλά εποικοδομητικά και δημιουργικά. Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες με δύο απλές, αλλά αποτελεσματικές μεθόδους ανάπτυξης δημιουργικής σκέψης.

2. Αποτελεσματική Μελέτη

Μια πολύ χρήσιμη σελίδα όπου θα βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να μελετάτε αποτελεσματικά. Η όλη διαδικασία της μελέτης χωρίζεται σε πέντε βασικά στάδια. Σας δίνουμε έτσι μια πυξίδα που θα σας βοηθήσει και θα σας οδηγήσει προς το λιμάνι της χαράς της μάθησης. Με τον τρόπο αυτό, η μελέτη θα γίνει μια εύκολη και απολαυστική υπόθεση. 

3. Πώς να κάνω επαναλήψεις

Η σημασία της επανάληψης και πώς να κάνουμε σωστή επανάληψη είναι καθοριστικές στη μελέτη μας. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για την ανάπτυξη μεθόδων για αποτελεσματική επανάληψη. Σωστή επανάληψη σημαίνει την εξέταση των πληροφοριών και σημειώσεων που έχουμε ετοιμάσει ή των σημαντικών στοιχείων που έχουμε ξεχωρίσει. Πότε θα κάνουμε τις επαναλήψεις μας είναι επίσης πολύ σημαντικό και καθοριστικό. 

4. Πώς να θυμάμαι εύκολα

Οι βασικές λειτουργίες της μνήμης, συγκράτηση και  ανάκληση αναλύονται στη σελίδα αυτή. Γνωρίζοντας τις βασικές λειτουργίες της μνήμης μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας κατά τη διάρκεια της μελέτης.

5. Γιατί να κρατάμε σημειώσεις;

Αναφέρονται οι τρις βασικοί λόγοι για να κρατάμε σημειώσεις για να μας βοηθήσουν να συγκεντρωθούμε στο θέμα μας, να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό που μελετάμε, και να έχουμε ένα είδος αναφοράς, για μελλοντικές επαναλήψεις.

6. Πώς να παίρνω σημειώσεις

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε διάφορες μεθόδους ώστε να παίρνετε σημειώσεις χρησιμοποιώντας όχι μόνο τη γραμμική μέθοδο αλλά νέες πιο αποτελεσματικές μεθόδους. Με την εκμάθηση των μεθόδων αυτών η αποδοτικότητα στη μελέτη βελτιώνεται σημαντικά. 

7. Δυνατότητες του ανθρώπινου εγκέφάλου  

Οι δυνατότητες και η δυναμική του ανθρώπινου μυαλού, είναι πολύ πιο εντυπωσιακές απ’ ότι μπορούσαμε και ίσως μπορούμε και σήμερα να φανταστούμε. Η σελίδα αυτή θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε τις τεράστιες δυνατότητες που έχουμε και οι οποίες μένουν ανεκμετάλευτες. Η αυτοπεποίθησή μας μπορεί έτσι να βελτιωθεί σημαντικά.

8. Προετοιμασία για διαγώνισμα

Στη σελίδα αυτή δίνονται έξι βασικές εργασίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν να βελτιώσετε σε μεγάλο βαθμό την επίδοσή σας σε ένα διαγώνισμα ή μια εξέταση. 

9. Λίγο πριν την εξέταση

Πώς θα πρέπει να ξοδεύσω την τελευταία μου ημέρα πριν από τις εξετάσεις, ώστε να έχω τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα την επομένη; Θα βρείτε εδώ σε συντομία, τις τελευταίες οδηγίες ώστε να είστε πανέτοιμοι την επομένη ημέρα για τις εξετάσεις.

10. Κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος τι να κάνω;

Έχετε έτσι φτάσει στη στιγμή της εξέτασης. Αν νιώθετε κάποια ένταση, σκεφτείτε ότι έχετε προετοιμαστεί σκληρά και εντατικά για τη στιγμή αυτή και είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε με επιτυχία. Στη σελίδα αυτή δίνονται βασικές, αλλά πολύ αποτελεσματικές πληροφορίες για την σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ερωτήσεων του διαγωνίσματος.

11. Αληθινή Μάθηση

Στη σελίδα αυτή δίνονται τα βασικά στάδια που θα πρέπει να ακολουθηθούν στην τάξη, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα μάθησης. Δίνονται επίσης πληροφορίες για την καλύτερη κατάσταση μάθησης, τις πολλαπλές νοημοσύνες, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων από τους μαθητές. Δίνονται πληροφορίες για την ομαδοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας.

Στη δεύτερη στήλη της ιστοσελίδας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τη σχεδίαση και προγραμματισμό του μέλλοντος κάθε μαθητή. Τι θα κάνω μετά το Λύκειο; Πώς θα σχεδιάσω καλύτερα το μέλλον μου; Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

 1. Σχεδιάζω το μέλλον μου.

2.  Επαγγελματικός προγραμματισμός.
 3.  Ελληνικά Πανεπιστήμια
4.  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρίματα(ΤΕΙ)
5.  Πανεπιστήμιο Κύπρου
6.  Ιδιωτικές Σχολές Κύπρου
7.  Σπουδές στη Μεγάλη  Βρεττανία
8.  Σπουδές στις Η.Π.Α.
9.   Σπουδές στη Γαλλία
10.  Σπουδές στην Ιταλία
11.  Σπουδές στη Γερμανία
12. Σπουδές σε άλλες χώρες
13. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
14. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Στην τρίτη και τελευταία στήλη της ιστοσελίδας περιλαμβάνονται θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πιο κάτω θέματα.

 1.  Ανέκδοτα
 2. Ψυχαγωγία
  3. Ταξίδια - Διακοπές
  4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές( 80 ιστοσελίδες σε κατηγορίες)
  5. Μουσική
  6. Αθλητισμός - Χόμπι
  7. Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα 
  8. Βιβλιοπωλεία
  9. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης(ΜΜΕ) (32 ιστοσελίδες για   εφημερίδες και άλλα ΜΜΕ)
  10. Κύπρος  και Ευρώπη
  11. Πολίτες της Ευρώπης
  12. Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης
  13. Αστρονομία
  14. Χημεία
  15. Φυσική
  16. Γεωγραφία - Χάρτες  
  17. Βιολογία
  18. Ιστορία της Κύπρου
  19. Μουσεία
  20. Παιχνίδια