1. Μελετήστε προηγούμενες εξετάσεις του ιδίου τύπου.

2. Επιλέξτε τις βασικές ερωτήσεις και απαντήστε τις σε συντομία.

3. Σκεφτείτε παρόμοιες ερωτήσεις, που είναι πιθανόν να ερωτηθείτε.

4. Απαντήστε τις ερωτήσεις στον επιτρεπτό χρόνο.

5. Δοκιμάστε να επιλύσετε ολόκληρο το γραπτό στον καθορισμένο χρόνο και σε συνθήκες εξετάσεως.

6. Κάνετε μιαν επισκόπηση και κριτική για την πρόοδό σας και τα βασικά σημεία, που ίσως χρειάζονται περισσότερη δουλειά.

Το πρώτο βήμα είναι η μελέτη των οδηγιών για την εξέταση. Η εξέταση μπορεί να ζητά να απαντήσουμε σε δύο ερωτήσεις του πρώτου μέρους και τρεις από το δεύτερο μόνο.

Διαβάζουμε πολύ προσεκτικά τα ρήματα της κάθε ερώτησης. Συνήθως αυτά είναι που μας οδηγούν και μας λένε τι να κάνουμε στην κάθε ερώτηση.

1. Προηγούμενες εξετάσεις του ιδίου τύπου.

2. Βασικές ερωτήσεις και σύντομες απαντήσεις.

Ένα από τα βασικά λάθη που κάνουν πολλοί είναι να διαβάζουν επιπόλαια τις ερωτήσεις από προηγούμενες εξετάσεις και να λένε στον εαυτό τους, "τις ερωτήσεις ένα, τρία και πέντε τις γνωρίζω πολύ καλά και δε χρειάζεται να τις απαντήσω". Ποτέ δεν ξέρουμε τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσουμε, μέχρις ότου πραγματικά απαντήσουμε τις ερωτήσεις αυτές.

Ένας πρακτικός τρόπος, για να εξασκηθούμε στην απάντηση των ερωτήσεων αυτών, είναι να γράφουμε σε συντομία τις απαντήσεις σε διάφορες ερωτήσεις που έχουμε επιλέξει. Για να το πετύχουμε αυτό, μπορούμε να ακολουθήσουμε τα πιο κάτω βήματα:

(α) Υπογραμμίζουμε το ρήμα της ερώτησης που μας λέει τι θα πρέπει να κάνουμε.

(β) Γράφουμε σε μορφή "σκελετού" τις βασικές ιδέες που θέλουμε να δώσουμε στην απάντησή μας.

3. Πιθανές ερωτήσεις.

Στο στάδιο αυτό και αφού έχουμε μελετήσει κάποιες ερωτήσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή κεφάλαιο, το οποίο θεωρούμε σημαντικό, προσπαθούμε να σκεφτούμε κάποιες ερωτήσεις που είναι πιθανό να ερωτηθούμε. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι παρόμοιες με αυτές που έχουμε ήδη απαντήσει ή νέες ερωτήσεις, που εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικές.

4. Συζήτηση των απαντήσεων και χρήση του χρόνου.

Ορισμένες από τις ερωτήσεις, που εμείς θα επιλέξουμε, θα πρέπει να απαντηθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό βήμα είναι η συζήτηση με τους συμμαθητές μας των δικών μας απαντήσεων αλλά και των απαντήσεων που εκείνοι έχουν δώσει. Το όφελος από τη συζήτηση αυτή θα είναι τεράστιο, διότι όχι μόνο θα ξεκαθαρίσουμε και θα κατανοήσουμε σε βάθος το εξεταζόμενο θέμα μας, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και πώς άλλοι βλέπουν το ίδιο ερώτημα. Ίσως αυτό βοηθήσει, ώστε να συμπληρώσουμε πιθανά κενά που υπάρχουν.

Στις απαντήσεις μας προσπαθούμε να διατηρούμε μια συνοχή και όχι να πηδάμε από το ένα σημείο στο άλλο χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Η σαφήνεια και λογική σειρά είναι σημαντικά στοιχεία σε μια απάντηση και δίνουν ταυτόχρονα μια θετική εικόνα στον εξεταστή ενός μελετημένου και προγραμματισμένου μαθητή.

Το θέμα χρόνος είναι επίσης πολύ σημαντικό. Έχω την εντύπωση ότι μερικοί δεν έχουν την αίσθηση του χρόνου, όταν γράφουν εξετάσεις, με όλες τις καταστροφικές συνέπειες. Είναι τραγικό μερικοί να γράφουν δύο ερωτήσεις σωστές και να αφήνουν πίσω την τρίτη ερώτηση. Αν έχετε για παράδειγμα απαντήσει την πρώτη ερώτηση πλήρως και στη δεύτερη ερώτηση, που αποτελείται από δυο μέρη, έχετε ξοδεύσει όλο σας το χρόνο για την απάντηση του πρώτου μέρους, τότε αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να απαντήσετε σύντομα και συνοπτικά το δεύτερο μέρος και να προχωρήσετε στην τρίτη ερώτηση. Να είστε σίγουροι δε ότι με τον τρόπο αυτό το άθροισμα των μονάδων που θα πάρετε, θα είναι κατά πολύ πιο ψηλό παρά αν ξοδεύατε όλο σας τον χρόνο στην δεύτερη ερώτηση και αγνοούσατε πλήρως την τρίτη ερώτηση.

5. Λύση γραπτού υπό συνθήκες εξετάσεων.

Στο στάδιο αυτό είστε έτοιμοι να λύσετε ένα ολοκληρωμένο γραπτό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα επιλύσετε το κανονικό γραπτό. Ο χρόνος που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να είναι ο ίδιος με το χρόνο του πραγματικού γραπτού. Οι απαντήσεις σας θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και πλήρεις. Οι συνθήκες, που θα εργάζεστε, θα πρέπει να είναι πραγματικές συνθήκες εξετάσεων χωρίς να επιτρέπετε σε κανένα να σας διακόπτει. Όταν τελειώσετε, προσπαθήστε πάντοτε να έχετε λίγα λεπτά, ώστε να συμπληρώσετε πιθανά κενά ή παραλείψεις.

Να μην ξεχνάτε ότι είναι απαραίτητο να έχετε λύσει τουλάχιστο τρία ή τέσσερα παρόμοια γραπτά με αυτό που θα λύσετε κατά την ημέρα των εξετάσεων.

6. Επισκόπηση και κριτική.

Στο τελευταίο αυτό στάδιο θα ήταν καλό να κάνετε μια κριτική της δουλειάς που έχετε επιτελέσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σας για τις εξετάσεις, προσπαθώντας να εντοπίσετε τα αδύνατά σας σημεία. Σκεφτείτε μετά τι θα μπορούσατε να αλλάξετε ή να βελτιώσετε, ώστε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.

Μόνο εσείς μπορείτε να αποφασίσετε τι ακριβώς θα κάνετε σύμφωνα πάντα με τις δικές σας ανάγκες.

Μήπως θα ήταν καλό να επιλύσετε περισσότερα γραπτά;

Μήπως χρειάζεται περισσότερη δουλειά κατά την επανάληψη, ώστε να θυμάστε καλύτερα τα διάφορα θέματα;

Ο χρόνος που χρησιμοποιείτε είναι ο ενδεδειγμένος ή μήπως χρειάζεται να είστε πιο γρήγορος στις απαντήσεις σας;

Μήπως ξοδεύετε πολύ χρόνο σε ερωτήσεις που γνωρίζετε και δεν δίνετε αρκετό χρόνο στον εαυτό σας να απαντήσει τις άλλες ερωτήσεις;

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που μπορείτε να υποβάλετε στον εαυτό σας, ώστε να βρείτε τα αδύνατά σας σημεία και να τα βελτιώσετε.