Ξυλουργικής- Επιπλοποιίας - Woodcraft and Furniture making

Α΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

TF

ΚΛΑΔΟΣ: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

TF1-Μ1

Τεχνολογία Σχεδιασμού και Παραγωγής Επίπλων

4

TF1-Μ2

Τεχνικό Σχέδιο

3

TF1-Μ3

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών

1

TF1-Μ4

Ελεύθερο Σχέδιο

2

TF1-Μ5

Εργαστήρια Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας

5

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

F

ΚΛΑΔΟΣ: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

F1-Μ1

Τεχνολογία Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας

4

F1-Μ2

Τεχνικό Σχέδιο

2

F1-Μ3

Ελεύθερο Σχέδιο

2

F1-Μ4

Εργαστήρια Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας

8

F1-Μ5

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

1

F1-Μ6

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

1

 

 

Β΄ ΈΤΟΣ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

TF

ΚΛΑΔΟΣ: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

TF2-Μ1

Τεχνολογία Σχεδιασμού και Παραγωγής Επίπλων

4

TF2-Μ2

Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών

3

TF2-Μ3

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

2

TF2-Μ4

Εργαστήρια Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας

3

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

F

ΚΛΑΔΟΣ: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

FW2-Μ1

Τεχνολογία Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας

4

FW2-Μ2

Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών

2

FW2-Μ3

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

2

FW2-Μ4

Εργαστήρια Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας

8

 

 

Γ΄ ΈΤΟΣ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

TF

ΚΛΑΔΟΣ: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

TF3-Μ1

Τεχνολογία Σχεδιασμού και Παραγωγής Επίπλων

5

TF3-Μ2

Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών

3

TF3-Μ3

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

2

TF3-Μ4

Εργαστήρια Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας

3

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

F

ΚΛΑΔΟΣ: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

FW3-Μ1

Τεχνολογία Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας

3

FW3-Μ2

Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών

3

FW3-Μ3

Εργαστήρια Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας

4