Έργο Συνεργασία - Project Cooperation

 

Το 2001 η ομάδα στήριξης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΜΤΕΕ αποφάσισε να κάνει μια έρευνα κατά πόσο θα μπορούσε να εγκατασταθεί ένας κεντρικός εξυπηρετητής με το λειτουργικό σύστημα Linux για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Κατά την σχολική χρονιά 2001 – 2002 ιδιωτική εταιρεία παραχώρησε στη ΔΜΤΕΕ ένα ειδικό ηλεκτρονικό υπολογιστή ( Server ) ο οποίος έγινε δεκτός αφού ακολουθήθηκαν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες .

Ο αρχικός σκοπός αυτού του εξυπηρετητή ( Server ) ήταν να χρησιμοποιηθεί σαν εξυπηρετητής ιστοσελίδας ( Web Server ) για να φιλοξενήσει την ιστοσελίδα της ΜΤΕΕ καθώς επίσης και τις ιστοσελίδες όλων των Τεχνικών Σχολών , παρέχοντας τους απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο.

Μελλοντικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σαν εξυπηρετητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( Mail Server ). Αυτό θα έδινε την δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς να έχουν το δικό τους Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, με αποτέλεσμα η επικοινωνία μεταξύ τους να βελτιωθεί σημαντικά και αποτελεσματικά.

Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες τόσον των μαθητών και των καθηγητών όσον και όλων αυτών που ενδιαφέρονται να πάρουν πληροφορίες σχετικά με την τεχνική εκπαίδευση.

Το λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιείτο ήταν το Linux το οποίο έχει μηδαμινό κόστος , είναι πολύ γρήγορο και πολύ σταθερό.

Αρχικά ο εξυπηρετητής εγκαταστάθηκε στο ΥΠΠ και ρυθμίστηκε με επιτυχία από τον εκπαιδευτή Πανίκο Βρυωνίδη.

Η έλλειψη όμως οικονομικού τρόπου σύνδεσης του με το διαδίκτυο άφησε την εργασία αυτή στο περιθώριο για λίγο χρόνο.

Κατά την σχολική χρονιά 2003-2004 εγκαταστάθηκαν στα σχολεία γραμμές DSL Business για γρήγορη σύνδεση με το διαδίκτυο. Αυτό έδινε την δυνατότητα να συνδεθεί ο εξυπηρετητής με το διαδίκτυο χωρίς κανένα κόστος.

Μετά από εισήγηση του επιθεωρητή κ. Δημήτρη Εγγλεζάκη και άδεια του διευθυντή κ. Νίκου Αντήλιου ο εξυπηρετητής μεταφέρθηκε στην Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ’ όπου και συνδέθηκε με το διαδίκτυο στις 6 Σεπτεμβρίου 2004.

Ποιοι συνεργάστηκαν