Χρήσιμες Ιστοσελίδες - Usefull links

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Πανελληνιο Σχολικό Δίκτυο ΤΕΙ Αθηνών

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

OpenOffice + Linux στη Δημοτική Εκπαίδευση

ΣΥ.ΚΑ.Π

ECDL - Ευρωπαική Άδεια Οδήγησης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής

The Linux Documentation Project

Τεχνικά Αγγλοελληνικά Λεξικά

Γλωσσικοί πόροι για τις μεταφράσεις

Ελληνικά Fonts-Greek Polytonic Unicode Fonts Download