Τίτλος Μονάδας ΨΕΠ Κωδική Ονομασία Σύνδεση
A’ Έτος
Τ_ΞΕΝΟΔ_Α_ΨΕΠ01_Πόλη και Επαρχία Πάφου – Αρχαιολογικά Μνημεία της Πόλης της Πάφου_2.0P16_A_01
Τ_ΞΕΝΟΔ_Α_ΨΕΠ02_Αρχαιολογικά Μνημεία και Αξιοθέατα που σχετίζονται με τη Θεά Αφροδίτη_2.0P16_Α_02
Τ_ΞΕΝΟΔ_Α_ΨΕΠ03_Αρχαιολογικά Μνημεία και Αξιοθέατα της Περιοχής Κουρίου_2.0P16_Α_03
Τ_ΞΕΝΟΔ_Α_ΨΕΠ04_Αρχαιολογικά Μνημεία και Αξιοθέατα της Πόλης της Λευκωσίας_2.0P16_Α_04
Τ_ΞΕΝΟΔ_Α_ΨΕΠ05_Φρούτα_2.0P16_Α_05
Τ_ΞΕΝΟΔ_Α_ΨΕΠ06_Tυριά_2.0P16_Α_06
Τ_ΞΕΝΟΔ_Α_ΨΕΠ07_Κρέατα_2.0P16_Α_07
Τ_ΞΕΝΟΔ_Α_ΨΕΠ08_Ψάρια και Θαλασσινά_2.0P16_Α_08
Τ_ΞΕΝΟΔ_Α_ΨΕΠ09_Πέψη των Τροφών_2.0P16_Α_09
Τ_ΞΕΝΟΔ_Α_ΨΕΠ10_Νερό_2.0P16_Α_10
Τ_ΞΕΝΟΔ_Α_ΨΕΠ11_Ενέργεια_2.0P16_Α_11
Τ_ΞΕΝΟΔ_Α_ΨΕΠ12_Τύποι Τροφικής Δηλητηρίασης_2.0P16_Α_12
Τ_ΞΕΝΟΔ_Α_ΨΕΠ13_Τρόποι Αποφυγής Τροφικών Μολύνσεων_2.0P16_Α_13
Τ_ΞΕΝΟΔ_Α_ΨΕΠ14_Φορείς Μικροβίων_2.0P16_Α_14
Β’ Έτος
Τ_ΞΕΝΟΔ_Β_ΨΕΠ01_Διατήρηση Τροφίμων_2.0P16_Β_01
Τ_ΞΕΝΟΔ_Β_ΨΕΠ02_Υλικά συσκευασίας Τροφίμων_2.0P16_Β_02
Τ_ΞΕΝΟΔ_Β_ΨΕΠ03_Σήμανση συσκευασμένων Τροφίμων_2.0P16_Β_03
Τ_ΞΕΝΟΔ_Β_ΨΕΠ04_Πρόσθετες Ουσίες Τροφίμων_2.0P16_Β_04
Τ_ΞΕΝΟΔ_Β_ΨΕΠ05_Ορισμός, Σημασία και Ιδιαιτερότητες της Κοστολόγησης στις Επισιτιστικές Επιχειρήσεις_2.0P16_Β_05
Τ_ΞΕΝΟΔ_Β_ΨΕΠ06_Μονάδες Μέτρησης_2.0P16_Β_06
Τ_ΞΕΝΟΔ_Β_ΨΕΠ07_Αγορές, Παραλαβή, Αποθήκευση και Έκδοση Τροφίμων και Ποτών_2.0P16_Β_07
Τ_ΞΕΝΟΔ_Β_ΨΕΠ08_Έλεγχος και Κοστολόγηση Μερίδας Φαγητού_2.0P16_Β_08
Τ_ΞΕΝΟΔ_Β_ΨΕΠ09_Ορισμός Οινολογίας και η Ιστορία του Αμπελιού και του Κρασιού_2.0P16_Β_09
Τ_ΞΕΝΟΔ_Β_ΨΕΠ10_Σταφύλι και Κρασί_2.0P16_Β_10
Τ_ΞΕΝΟΔ_Β_ΨΕΠ11_Οινοποίηση_2.0P16_Β_11
Τ_ΞΕΝΟΔ_Β_ΨΕΠ12_Απόσταξη_2.0P16_Β_12
Γ’ Έτος
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ01_Σύστημα HACCP_2.0P16_C_01
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ02_Σύστημα HACCP: Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου_2.0P16_C_02
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ03_ΟΛΕΤ: Σχεδιασμός Εστιατορίου_2.0P16_C_03
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ04_ΟΛΕΤ: Σχεδιασμός Κουζίνας_2.0P16_C_04
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ05_Εμφάνιση του Εδεσματολόγιου_2.0P16_C_05
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ06_Το Εδεσματολόγιο ως Μέσο Προώθησης των Πωλήσεων_2.0P16_C_06
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ07_Επίδραση του Μαγειρέματος στα Θρεπτικά Στοιχεία και στις Τροφές_2.0P16_C_07
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ08_Ο ρόλος και η σημασία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία_2.0P16_C_08
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ09_Εφαρμογή της Πληροφορικής στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία_2.0P16_C_09
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ10_Διαχείριση Προμηθειών (Εφοδιασμός και Αποθέματα)_2.0P16_C_10
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ11_Επαγγελματική Ηθική_2.0P16_C_11
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ12_Προσωπικές/Ατομικές Ανάγκες του Πελάτη και Τύποι Πελατών_2.0P16_C_12
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ13_Χειρισμός Προβλημάτων και Παραπόνων_2.0P16_C_13
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ14_Γραπτή και Προφορική Επικοινωνία_2.0P16_C_14
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ15_Νοηματική Επικοινωνία – Γλώσσα του Σώματος_2.0P16_C_15
Τ_ΞΕΝΟΔ_Γ_ΨΕΠ16_Νομοθετικές Ρυθμίσεις_2.0P16_C_16
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού